Signerer kontrakt med Statoil

Capgemini Norge AS har signert en kontrakt om tjenesteleveranser til Statoil ASA.

Avtalen innebærer at Capgemini skal forvalte og transformere Statoils applikasjonsportefølje for generelle forretningsapplikasjoner. Den nye avtalen har en potensiell varighet på opp til et 10 år, og styrker og supplementerer det eksisterende samarbeidet mellom Statoil og Capgemini.

Kontrakten vil gjøre Statoil i stand til å introdusere innovative løsninger for å understøtte forretningssiden innen oppstrøms olje og gass-prosesser gjennom å benytte seg av Capgeminis globale sektorkompetanse. Capgemini vil levere applikasjonsutvikling og forvalting for SAP, applikasjoner for samhandling og informasjonshåndtering i tillegg til vedlikehold av IT-plattform.

Capgemini vil støtte Statoil med prosesser og verktøy for å kunne strømlinjeforme etterspørselshåndtering. Som en del av kontrakten vil Capgemini også fokusere på å forbedre Statoils applikasjonsportefølje for å redusere kompleksiteten og kutte kostnader.

 Capgemini vant kontrakten i sterk konkurranse med andre leverandører. Capgemini ble valgt grunnet både sterk norsk og global tilstedeværelse, fremragende leveranseevne innen applikasjonsutvikling og infrastruktur ledelse samt foreslått leveransemodell basert på neste generasjon applikasjonsforvaltnings plattform. Tjenestene vil bli levert ved hjelp av Capgeminis team i Norge og India.

 – Vi er svært fornøyd i å bli valgt som Statoils langsiktige partner for å forvalte og transformere deres IT-plattform og applikasjons portefølje”, sier Ola Furu, CEO, Capgemini Norge AS. -Capgeminis leveransemodell kompletterer Statoils struktur, og vår globale tilstedeværelse er et viktig element for å supportere Statoils videre vekst”, sier Furu.

Kontrakten begynner med en transisjonsfase den 20. januar.

About the author

Related Posts

Legg igjen et svar

Leave a Reply