Steria styrker seg på marked

Kristin Blix-Elton (46) skal gi markedsarbeidet i Steria et nytt løft. Hun har bakgrunn fra Tandberg og REC, og blir markeds- og kommunikasjonsdirektør for hele Skandinavia.

– Kristin har vært en viktig del av Tandbergs reise fra et lite, norsk teknologiselskap til en verdensledende aktør, og har også spennende erfaring fra REC. Hun skal hjelpe oss med å realisere vår strategi fram mot 2017, som innebærer styrking av merkevaren og økt satsing på privatmarkedet, sier administrerende direktør Kjell Rusti.

Kristin Blix-Elton får hele Skandinavia som ansvarsområde i sin rolle som markeds- og kommunikasjonsdirektør, og blir del av selskapets ledergruppe. Hun overtar stillingen etter Anders Lindgren, som fortsetter som markedssjef i Steria.

Kultur for kunnskapsdeling 

– Dette er en utfordring jeg gleder meg til å ta tak i. Steria har oppnådd solid vekst i Norge de siste ti årene, og er inne på en rekke komplekse og krevende transformasjonsprosjekter av stor samfunnsbetydning. Bedriften har stort potensial for videre vekst, både i offentlig og privat sektor i Norge og spesielt Sverige og Danmark. Vi skal oppnå synergier på tvers av landegrensene og styrke merkevaren i alle land. Det ligger enorme mengder kompetanse og erfaring i organisasjonen, med en uttalt kultur for å dele kunnskap, sier Blix-Elton.

Hun har jobbet med markedsføring, kommunikasjon og forretningsutvikling i en årrekke. Både i REC og Tandberg hadde Blix-Elton internasjonalt lederansvar.

About the author

Related Posts

Legg igjen et svar

Leave a Reply