PwC styrker seg på antihvitvask

PwC kjøper Vega Integrity, og styrker seg på hvitvasking og økonomisk kriminalitet. Julie Odden og Nathalie Bauer (i midten) blir ansatt i PwC. Her med Kjersti Aksnes Gjesdahl (tv.) og Gunnar Holm Ringen fra PwC. Julie Odden og Nathalie Bauer (i midten) blir ansatt i PwC. Her med Kjersti Aksnes Gjesdahl (tv.) og Gunnar Holm Ringen fra PwC.

Julie Odden og Nathalie Bauer (i midten) blir ansatt i PwC. Her med Kjersti Aksnes Gjesdahl (tv.) og Gunnar Holm Ringen fra PwC.

PwC kjøper Vega Integrity, en ledende plattform for læring og forståelse av hvitvasking og økonomisk kriminalitet. – Hvitvasking er et stort problem i Norge og bare i fjor rapporterte virksomheter over 16 000 saker om mistenkelig aktivitet, sier Gunnar Holm Ringen, granskingsleder i PwC.

– Kampen mot økonomisk kriminalitet blir stadig en viktigere oppgave for bedrifter og samfunn. Med Vega Integrity på laget blir vi et av landets fremste miljøer innen antihvitvask og sanksjonsrådgivning, sier Gunnar Holm Ringen.

I 2021 ble det rapportert over 16 000 saker med mistenkelige hvitvaskings-tilfeller. Det er en dobling i antall siden 2016, ifølge Økokrim. – Hvitvasking kan være alt fra mistanke om enkelt-transaksjoner til å selge ulovlige varer som sprit og bruke kontantene til å betale en håndverker svart før man selger leiligheten, forteller Ringen.

Erfaring med alt fra anti-terrorfinansiering til antikorrupsjon i store bedrifter

Vega Integrity ble startet av Julie Odden og Nathalie Bauer. Vega Integrity har kombinert erfaring og kompetanse fra akademia, finans, IT og politi til å tilby kurs og sertifiseringsprogrammer med et sterkt fokus på praktisk virksomhetsimplementering.

Julie Odden er utdannet jurist og har spesialisert seg på områder knyttet til antihvitvask, antikorrupsjon, internasjonale sanksjoner og governance i flere store virksomheter i Norge. Nathalie Bauer har mastergrad i Forensic Science og flere års erfaring fra offentlig sektor som leder for teknisk etterforskning i det franske politiet. Hun har sertifisering som anti-hvitvask-spesialist, med fokus på anti-terrorisme og internasjonal sikkerhetshåndtering.

Digitale hvitvaskings-plattformer

Med oppkjøpet blir den digitale plattformen overført til PwC, samtidig som Odden og Bauer ansettes i PwC og blir en del av fagmiljiøene i PwC i Kristiansand og i Bergen.

– Det er stor etterspørsel etter løsninger i kampen mot hvitvasking og økonomisk kriminalitet, ikke minst på opplæringssiden. Vi er glade for at vi nå blir en del av et stort og ledende fagmiljø og en del av PwC-laget. Vi er to sterke aktører med en brennende interesse for faget, slik at vi vil kunne hente det beste fra to verdener – for kundene våre, sier Julie Odden, daglig leder i Vega Integrity.

Dette gjør Vega Integrity:

  • Leverer antihvitvaskingstjenester til finansbransjen, andre rapporteringspliktige under hvitvaskingsregelverket og offentlige aktører.
  • Leverer digitale utdannings – og sertifiseringsprogrammer innenfor antihvitvask, økonomisk kriminalitet og sanksjoner
  • Vega+ – er et løpende antihvitvaskingsabonnement og kompetanseplattform for rapporteringspliktige under hvitvaskingsregelverket.

About the author

Related Posts