Nytt om Åpen Innovasjon og strategisk HR  

Av: Per-Egil Frostmann

Å øke innovasjonsevnen i en organisasjon er komplisert, og i multinasjonale selskaper kan denne utfordringen være enda mer krevende. 

I løpet av de siste årene har den verdensomspennende sosiale og økonomiske uroen forårsaket av pandemien og krigen i Ukraina og nå sist i Gaza/Israel ført til at mange organisasjoner, inkludert store multinasjonale selskaper, har slitt med å forbli konkurransedyktige. Å øke innovasjonsevnen i en organisasjon er komplisert, og i multinasjonale selskaper kan denne utfordringen være enda mer krevende. 

Åpen innovasjon  

En av de viktige formene for innovasjon som er spesielt viktig for enhver organisasjon, er åpen innovasjon. Åpen innovasjon refererer til prosessen med å samle, dele, analysere og bruke ideer, forskning, kunnskap og innsikt fra organisasjonens omverden. Disse kunnskapsdelingssystemene og aktivitetene på medarbeidernivå pleier å fremme ytelsen på organisasjonsnivå. 

Høyere engasjement i åpen innovasjon pleier å øke organisasjonsytelsen ved å tilby kunnskap for å utvikle nyskapende produkter og tjenester, forretningsmodeller og lignende, og hjelpe til med å utvide markedene deres. Imidlertid er det behov for strategiske styringspraksiser for å utvikle det rette tankesettet som verdsetter åpen innovasjon. 

Åpen innovasjonstankegang og strategisk HR ledelse 

Ansattes meninger og oppfatninger om åpen innovasjon pleier å påvirke hvor åpne de er for å delta i innovative aktiviteter. En åpen innovasjonstankegang er en samling av positive verdier, tro og holdninger som øker en persons vilje til å delta i kunnskapsdeling og -aktiviteter, som støtter åpen innovasjon.  

Denne måten å tenke på er en svært verdifull dynamisk ferdighet. Kunnskapsdeling hjelper organisasjoner med å omforme og bygge opp deres kompetanse for å respondere på raskt skiftende markeder i usikre tider. De siste årene har vært ekstremt kaotiske, og organisasjoner som verdsetter og fremmer åpen innovasjon, har en tendens til å gjøre det bedre i slike situasjoner enn de som har lavere nivåer av åpen innovasjon. 

 

Tidligere studier om strategisk HR ledelse 

Tidligere studier har funnet at ulike elementer innenfor strategisk HR ledelse er avgjørende i denne innsatsen, som for eksempel: 

 • Opprettelse av semi-autonome arbeidsteam som oppmuntrer til flate maktstrukturer med større delt ansvar. 
 • Jobbrotering som gir ansatte muligheten til å endre ansvarsområder med jevne mellomrom. 
 • Økt deling av informasjon innenfor og mellom team. 
 • Ytelsesstyringssystemer for å spore ansattes ytelse. 
 • Belønningssystemer som fremmer samarbeid i eksterne og interne forsknings- og utviklingsteam.

Disse praksisene har blitt funnet å oppmuntre til en åpen innovasjonstankegang og større engasjement blant de ansatte. 

Tidligere forskning  

Tidligere forskning som har sett på resultatene av strategisk HR ledelse, åpen innovasjon og en åpen innovasjonstankegang har funnet at: 

 • Ansattes personlighetstrekk kombinert med praksis innenfor strategisk HR ledelse påvirker hvor godt organisasjoner implementerer åpen innovasjon. 
 • Strategisk HR ledelse som er positiv til åpen innovasjon, har blitt funnet å forbedre ansattes kunnskapstilegnelse og øke innovasjonsytelsen. 
 • Organisasjoner må integrere eksterne kunnskapskilder for mer effektiv åpen innovasjon. Dette krever transformasjonsevner og fleksibilitet. 
 • Et delt åpent innovasjonstankesett er avgjørende for å motivere eksterne kvalitetspartnere til å delta i felles kunnskapsdeling. 
 • Åpen innovasjonstankegangen har sterke forbindelser til entreprenørtankesettet. 
 • Integrering av ekstern kunnskap i organisasjoner kan være forstyrrende for arbeidsprosesser og kreve endringer i den etablerte arbeidskulturen. 
 • Arbeidskultur og ledelsesstrategier bestemmer suksessen til åpen innovasjonspraksis.

En ny studie  

En ny studie utført av forskere fra RMIT University i Australia har sett på effekten av praksis innenfor strategisk HR forskning på strategisk HR (SHRM) på ytelsen til åpen innovasjon i multinasjonale organisasjoner. 

Studien fant at: 

 1. Forskjellige elementer innenfor strategisk HR ledelse, som selektiv rekruttering, opplæring og spesielt belønninger og insitamenter for å delta i kunnskapsdeling, forbedrer i stor grad en organisasjons kapabilitet for åpen innovasjon og oppmuntrer til økt samarbeid over grensene med eksterne partnere. 
 1. Slike praksiser ble også funnet å øke generell ytelse og fremme en åpen innovasjonstankegang. 
 1. En åpen innovasjonstankegang øker effekten av praksis innenfor strategisk HR på utvikling av organisasjoners kapabilitet for åpen innovasjon. 

Basert på disse funnene anbefaler forskerne: 

 1. Organisasjoner må investere innenfor strategisk HR virkemidler som: 
 1. Selektiv rekruttering 
 1. On-boarding og opplæring 
 1. Coaching 
 1. Organisasjoner bør gi insitamenter til ansatte for å utvikle sterke relasjoner med eksterne partnere for kunnskapsutveksling. 
 1. Når den globale økonomien kommer seg etter pandemien, bør multinasjonale organisasjoner bruke strategiske praksiser innenfor HR for å fremme en åpen innovasjonstankegang blant de ansatte.  

 

Av: Per-Egil Frostmann

 

 

Primærreferanse 

Engelsberger, A., Halvorsen, B., Cavanagh, J., & Bartram, T. (2022). Human resources management and open innovation: the role of open innovation mindset. Asia Pacific Journal of Human Resources, 60(1), 194-215. 

About the author

Related Posts