Nysatsing på aktuartjenester

Deloitte lanserer ny satsing på aktuartjenester i Norge ved å hente den erfarne aktuaren Trond Killi som ny partner.

Killi kommer tilbake til Deloitte fra Munich RE, hvor han har ledet arbeidet mot det skandinaviske markedet. Han jobbet i Deloitte fra 2013 til 2018, og har tidligere hatt flere ledende stillinger i Storebrand.

– Vi er veldig fornøyd med å få Trond tilbake på Deloitte-laget. Han er anerkjent i markedet for sin ekspertise, og vi gleder oss til å videreutvikle vårt tilbud av aktuartjenester, sier Roger Furholm, partner og co-leder av Audit & Assurance i Deloitte Norge.

Killi, som også er leder i Den Norske Aktuarforening, vil i Deloitte få ansvaret for å bygge opp tjenestetilbudet i Norge og Sverige. Satsingen i Norge og Sverige vil bygges opp sammen med det eksisterende aktuarmiljøet i Danmark.

– Jeg ser frem til å bygge opp et aktuarmiljø i Deloitte, som skal levere tjenester både mot revisjon, så vel som innen rådgivning. I Deloitte har vi et stort, internasjonalt, og svært kompetent aktuarmiljø, sier Killi.

About the author

Related Posts