Konsulentkundene vil kjøpe kunnskap innen AI

74% ser konsulenttjenester innen AI som aktuelle for sin virksomhet i 2023, viser ny undersøkelse fra Konsulentguiden.

 

– 74% (privat sektor) ser konsulenttjenester innen AI som aktuelle for sin virksomhet i 2023. En oppgang fra 54% i 2022.

 

Funnene er hentet fra Konsulentguidens: IT-trender 2023, som kan bestilles fra 21 desember.

Dette stemmer godt overens med FT Longditudes undersøkelse om AI, som nylig ble utført på vegne av EY: Adopsjon av generativ AI i Norge. 

AI`s potensiale og utfordringer/usikkerhet

Rapporten avdekket at en overveldende majoritet av globale toppledere, inkludert 140 medlemmer av Oslo Business Forums CEO-nettverk i Norge, planlegger å investere betydelig i kunstig intelligens (AI) i nær fremtid. Mens denne trenden reflekterer en økende anerkjennelse av AI’s potensiale, peker undersøkelsen også på et komplekst landskap preget av utfordringer og usikkerhet.

Manglende kompetanse

Mangel på kompetanse innen GenAI dominerer bekymringene blant norske virksomheter, sammen med utfordringer knyttet til integrasjon, regulering og etikk. Overraskende viser undersøkelsen til EY at hele 75 prosent av virksomhetene mangler et strategisk rammeverk for GenAI, og dette kan ha implikasjoner for å oppnå organisasjonens overordnede mål.

 

Even Vinge, nordisk KI-leder i EY:

Vi spør Even Vinge, nordisk KI-leder i EY:

– Er det noen organisasjoner/bransjer/bedrifter som utpeker seg med å ha lykkes med AI allerede? Har dere et konkret eksempel ?

– Det er ikke lenger noen tvil om at alle bransjer kan nyttiggjøre seg av å bruke KI. Det er også noen av de rådene vi gir til våre kunder. KI kan gjøre de aller fleste virksomheter mer effektive og lønnsomme. Det er derfor noe vanskelig å peke på en bransje. For det skjer veldig mye spennende mange steder.

 

Likevel er finanssektoren utvilsomt en bransje der bredden i markedet har kommet langt. Både når det kommer til kjernevirksomhet, som prising og kredittprosesser, men også analytisk salg og kundepleie. Mange bransjer og enkeltselskaper har fortsatt mye igjen å hente ut av potensiale.

 

– Hvilket satsingsområde innen AI er viktigst for norske bedrifter akkurat nå?

– Det som er veldig gøy å se er at GenAI-bølgen har vekket selskapenes interesse for det bredere KI-feltet, det er helt klart på tide. Vi har kunder i alle bransjer, som har sine innganger til hvordan de kan bruke KI. Noen har gått rett på implementering av prioriterte løsninger, mens andre er mer interessert i å få en oversikt over hva som finnes av muligheter og legge en tydelig strategi. Andre er opptatt av å kontrollere risiko. Ingen av disse inngangene er feil.

Mitt aller beste råd til selskapene er: Begynn med eksperimenteringen og ta lærdommer – selv om man ikke har identifisert alle bruksområdene ennå. Det er noen reelle risikoer knyttet til KI, men den største KI-risikoen de fleste selskaper står overfor er at konkurrentene utnytter mulighetene i KI bedre enn de klarer selv, sier Vinge.

About the author

Related Posts