Hvordan slippe løs kraften i mangfold ?

– Jeg ønsket å nå ut globalt om et konsept med en unik historie her i Norge. Derfor har jeg skrevet boken «Unleashing the Power of Diversity – How to Open Minds for Good», sier forfatter Bjørn Z. Ekelund.

Av; Lars Rommen, Partner Konsulentguiden

Jeg tror verden trenger et konsept som reduserer polariteter og øker evnen til å løse problemer på tvers av mennesker, fag og kulturelle forskjeller, mener forfatteren.

Styreleder, seniorkonsulent og forfatter Bjørn Z. Ekelund

Boken tar for seg kommunikasjonen mellom mennesker med ulik erfaringsbakgrunn, kultur og livssyn.

Forfatteren Bjørn Z. Ekelund beskriver hvordan du kan bruke Diversity Icebreaker (heretter DI) for å bryte ned barrierer og å bygge tillit. Boken er skrevet for organisasjoner av ulik størrelse der målet er utnytte mangfoldet for effektivitet, innovasjon og et inkluderende fellesskap. Dette er også sentralt får å oppnå bedre bærekraft.

I Konseptet DI så fyller deltagerne ut et spørreskjema for deretter delta i et seminar rundt temaet. DI har blitt benyttet av 250 000 mennesker verden rundt.

Kort sammendrag

Utgangspunktet for boken er individuelle forskjeller mellom mennesker, relevante for kommunikasjon og samhandling.

På individnivå så er det våre ubevisste grunnleggende antakelser og verdier som danner persepsjon og preferanser for samhandling. Dette er selvfølgelig forskjellig fra person til person, og DI kategoriserer personene i fargene Rød, Blå og Grønn, der målet er å komme frem til en felles forståelse for disse fargene og hvordan samspillet best kan stimuleres.

Da Ekelund ledet Human Factors fra 1995 begynte han med fokusgrupper med tema; effektiv kommunikasjon mellom mennesker for å spare energi. Ekelund ba fokusgruppe deltakerne kategorisere de ulike forslagene, og resultatet ble fargene Rød (relasjoner, følelser), Blå (konkret, praktisk) og Grønn (endring, fremtid). Besvarelsene ble senere brukt i konsultasjon og markedsføring av energisparende aktiviteter og produkter. I 2005 ble arbeidet videreført i seminarer og kommunikasjonstrening under Diversity Icebreaker ® og Human Factors har siden fremmet forskning og markedsføring av konseptet.

-DI har blitt brukt i mellommenneskelige, flerkulturelle og tverrfaglige prosesser. Det er relevant for utfordrende og vanskelige oppgaver der mennesker fra hele verden jobber sammen, forklarer Bjørn Z. Ekelund.

-De forskjellige fargene symboliserer forskjellige måter å behandle informasjon på. Gjennom DI kommer deltagerne frem til en felles forståelse av en utfordring. De skal kunne betrakte sine egne og andres meninger med åpne øyne – noe som er avgjørende for konseptet.

Yngvar Sjoner, forhenværende Vice President for Leadership & Organisational Development, i DNV sier:

-Nå har jeg fått testet DI med 30 ledere i Asia. Kjempegøy – helt utrolig å se effekten i gruppene.

-De «grønne» fylte opp White boarden med ustrukturerte ideer på 5 minutter, begynte så å kjede seg og forsvant fra konferanserommet før jeg fikk sukk for meg.


– De «blå» ble fort enige om at her var det tid for individuell refleksjon og lesing, og satt seg hver for seg og leste i arbeidsheftet, før de begynte en forsiktig men strukturert beskrivelse av de forskjellige fargene. Maks 3 bullets for hver farge.

-De «røde» kom ikke i mål, fordi det var så mye å snakke om.»

 

Virkelighetsforståelse og hvordan deltagerne ser realitetene

For å se seg selv utenifra har forfatteren introdusert konseptet Trialogue.

I en isenesatt dialog, betrakter en utenforstående tredjepart kommunikasjonen mellom to personer eller grupper. Dette er en unik mulighet å se hva som ikke er lett å se for aktørene selv i sitt samspill. Det blir lettere å tenke helt annerledes om det som skjer og se det i en ny sammenheng.

Kollektiv identitet og tillit

For å komme frem til en felles forståelse kan det være utfordrende når deltagerne skal står frem med sine individuelle meninger. Det er lettere at alle føler seg integrert og at de ulike perspektivene faller sammen i en integrert helhet når dette settes ord på med Rød, Blå og Grønn-begrepene. Dette leder ofte fram til bedre tillit og en fellesskapsopplevelse.

Tillit er i boken differensiert med empiriske data fra tverrfaglige grupper for å illustrere hvor viktig det er å håndtere ulikheter for å kunne lage velfungerende heterogene teams.

Avslutningsvis sier forfatter Ekelund at idéene i boken også kan brukes for å fremme verdighet i arbeidslivet og samfunnet forøvrig, bærekraftig mangfold, kollektiv identitet og refleksjon, som perspektiver utover det å beskrive hverandre med ulike farge-preferanser.

 

Kilder

Routledge, Oxen (UK)/ New York (US)

Bamboo HR-blogg

diversityicebreaker.no

human-factors.no

 

 

 

 

About the author

Related Posts