Etterlyser kreativitet og digital kompetanse i skolen

Både næringsliv og høyskoler vil ha mer kreative søkere, viser en ny nordisk undersøkelse.

Både næringsliv og høyskoler vil ha mer kreative søkere, og mener ungdoms- og videregående skoler bør gjøre mer for å fremme elevenes kreativitet. Lærerne peker på sviktende lærerkompetanse og skoleøkonomi. Det viser en ny nordisk undersøkelse* YouGov har utført for Adobe.

Kreativitet står høyt i kurs, både i næringslivet og ved skolene. Likevel mener bare 9 prosent av de HR-ansvarlige i Norden at alle eller størstedelen av jobbsøkerne utviser sterke kreative ferdigheter. Svarene fra Norge tyder på at det står dårligst til her til lands (4 %). Det tilsvarende tallet er over dobbelt så høyt i Sverige, og 21 prosent i Danmark.

Andelen universitetets- og høyskolelærere som svarer at majoriteten av studentene har sterke kreative ferdigheter er omtrent tilsvarende, både for Norden under ett ( 11 %) og i Norge (6 %).


Vil ha mer kreativitet

I Norge mener to av tre (63 %) av respondentene blant HR-ansvarlige at ungdoms- og videregående skoler bør gjøre mer for å fremme elevenes kreative ferdigheter. Flertallet av høyskole- og universitetslærerne som har svart er av samme oppfatning. Andelen lærere som svarer at kreativiteten bør stimuleres mer ved tidligere læresteder er 70 prosent i Norden under ett, og 51 prosent i Norge.

– Gjennom samarbeid med nordiske utdanningsinstitusjoner vet vi at digitale verktøy stimulerer kreativitet, sier Kati Rinne i Adobe. – Dette bekreftes i undersøkelsen, der mer enn tre av fire høyskolelærere (75 %) og syv av ti HR-ansvarlige (70 %) i Norden mener det er sammenheng mellom kunnskap om bruk av digitale verktøy og kreativitet.


Mangler kompetanse og økonomi

Over halvparten av respondentene blant lærerne ved ungdoms- og videregående skoler i Norge peker på manglende pedagogisk kompetanse og skolenes økonomi som de største barrierene for utvikling av digital kreativitet ved egne læresteder.

I Norden under ett erkjenner 42 prosent av disse lærerne at de selv mangler kompetanse innenfor digital medieteknologi. Selvtilliten er langt høyere blant respondentene i Norge, der den tilsvarende andelen er under halvparten (20 %). Det står uansett dårlig til, i forhold til at flertallet av lærerne mener bruk av digitale verktøy er en nødvendig del av undervisningen (62 % i hele Norden og 51 % i Norge). Det er også stor nordisk enighet om at kjennskap til digital medieteknologi forbedrer elevenes basiskunnskaper i mange fag, og vil komme dem til nytte i en rekke ulike yrker.

I Norge mener to av tre av respondentene (66 %) at lærere gjerne vil bruke digitale verktøy i undervisningen, hvis de får riktig opplæring og støtte.


Skolene må tette gapet

– Både næringsliv og utdanningssektor verdsetter kreativitet og digital kompetanse meget høyt, og mener ungdoms- og videregående skoler bør gjøre mer for å styrke elevene på disse områdene. Lærerne viser vilje til å heve egen kompetanse og øke bruken av digitale verktøy, men er avhengig av økonomisk prioritering, opplæring og støtte ved lærestedet, sier Kati Rinne i Adobe.


Fyrstikkalléen skole viser vei
Én norsk skole som legger stor vekt på å fremme elevenes kreativitet og digitale kompetanse er Fyrstikkalléen skole i Oslo, en av Norges få kombinerte ungdoms- og videregående skoler.

– Kreativitet er treffende omtalt som en muskel som hele tiden må trenes. Kreativ styrketrening i en digital verden, krever oppdatert digitalt verktøy. Ingen setter ny bakkerekord i Vikersund uten skikkelige ski under beina, sier Ragnar Millstein. Han er avdelingsleder for faget Medier og kommunikasjon, der digitale verktøy anses som spesielt viktig. Der disponerer alle elevene egen Mac med det siste innen profesjonell programvare. De har tilgang til foto-, videoredigerings-, animasjons- og tv-studioer, og publiserer sine studentarbeider på en egen webside.


Stor global kløft
I april siste år foretok Adobe en annen stor internasjonal undersøkelse** som avslørte en stor kreativ kløft. Åtte av ti respondenter i USA, Storbritannia, Tyskland og Japan mener kreativiteten må frigjøres for å skape økonomisk vekst, og nær to av tre mener kreativitet skaper verdier i samfunnet. Likevel synes bare én av fire at de innfrir sitt eget kreative potensial.

Den internasjonale undersøkelsen viser at to av fem mener de mangler kreative verktøy, selv om dette anses som den viktigste katalysatoren til økt kreativitet, og at det er enighet om at digital teknologi kan hjelpe mennesker med å overkomme kreative begrensninger og skape kreativ inspirasjon.

About the author

Related Posts

Legg igjen et svar

Leave a Reply