Norske bedrifter vil ha mer samfunnsansvar

Ni av ti norske bedrifter oppgir at samfunnsansvar er viktig for dem.

Ni av ti norske bedrifter oppgir at samfunnsansvar er viktig for dem. – Forslaget til Finanskomiteen om å lovpålegge rapportering av samfunnsansvar treffer spikeren på hodet, sier Olaf H. Thommessen i Steria.

Tidligere i dag ble det kjent at Stortingets finanskomite går inn for at norske bedrifter blir pålagt å formidle sitt arbeid med samfunnsansvar. Dette går NHO hardt ut mot. – Her er de er i utakt med oppfatningen til den jevne bedriftsleder, mener Thommessen, som leder Sterias arbeid med bærekraft i Norge.

I en rapport Steria utførte for Pitney Bowes i fjor høst kommer det fram at 88 prosent av norske innkjøpere regner miljø- og samfunnsansvar som viktig for deres virksomhet, men at bare én av fem faktisk følger opp sine leverandører i praksis,

– Derfor er det viktig at samfunnsrapportering lovpålegges. Det er et stort behov både i næringsliv og offentlig sektor for etterprøvbarhet og standardisering av denne rapporteringen. Jeg håper en ny lov vil gi både innkjøpere og samfunnet for øvrig bedre innsikt i hvordan enkeltbedrifter jobber med viktige temaer som utnytting av arbeidskraft, barnearbeid og brudd på menneskerettigheter, understreker Thommessen.

Mann av huse for etikkurs

Han melder om stor tilstrømming av bedrifter som ønsker å lære mer om samfunnsansvar og bærekraft. – Vi innså at det ville komme en lov om rapportering av samfunnsansvar allerede i fjor høst, og derfor har vi allerede holdt flere kurs for våre kunder. Interessen har vært så stor at det har vært vanskelig å oppdrive nok stoler, forteller Thommessen.

Anders Lindgren, markeds- og kommunikasjonsdirektør i Steria, forteller at Steria har rapportert om samfunnsansvar i sin årsrapport de siste årene. – Dette har blitt vanlig i store deler av den vestlige verden, særlig i Norden, og Norge henger etter. I så måte er dette lovforslaget gledelig, sier Lindgren.

About the author

Related Posts

Legg igjen et svar

Leave a Reply