I Europas digitaliseringselite

Arbeidet med å digitalisere norsk offentlig sektor er på rett vei: Det offentlige ser ut som å ha et stadig bedre grep om en helthetlig digital strategi, viser funn fra Konsulentguidens undersøkelse Management Consulting 2019.

Av: Lars Rommen Partner Konsulentguiden

Konsulentguiden har i 2019 foretatt en undersøkelse blant kjøpere av konsulenttjenester i offentlig og privat sektor. I undersøkelsen ønsket vi blant annet å finne graden av digital kompetanse og om den digitale strategien for virksomheten var en del av den overordnede strategien.

57 prosent av de spurte i offentlig sektor viser til at overordnet strategi inkluderer digital strategi for deres virksomhet. I privat sektor svarer 45 prosent av respondentene at de har en overordnet strategi som inkluderer den digitale strategien for virksomheten.

Mer om rapporten her: https: Management Consulting 2019 – Konsulentguiden

-En naturlig tolkning av disse tallene er at offentlig sektor har erkjent at fremtidens utfordringer ikke lar seg løse innenfor dagens arbeidsformer og rammer, sier Trond Søreide Administrerende Direktør i AFF:

-Offentlig sektor kan ikke ekspandere for å imøtekomme endringene i etterspørselssiden hovedsakelig drevet frem av et demografisk skifte og nye brukerforventninger. Selv om det skulle være politisk og økonomisk mulig å finansiere en ekspanderende offentlig sektor er det uansett ikke mulig å bemanne den. Store deler av offentlig sektor er arbeidskraftintensiv, og organisasjonene er gjennomgående store og komplekse. Det tar tid å utvikle og implementere digitale løsninger i stor skala, og ikke minst å endre brukernes forventninger på mange områder. Det er derfor gledelig å se at sektoren tar utfordringene på alvor, og har satt digitaliseringsutfordringen på dagsorden så tydelig som undersøkelsen synliggjør.

 Undersøkelsen viser videre at kun 5 prosent av respondentene i offentlig sektor svarer at den overordnete strategien ikke tar hensyn til det digitale perspektivet:

Sopra Steria ved Lars Ødegaard (direktør for offentlig sektor) mener det henger sammen med både en naturlig trend og styringsmekanismer:

-Det har etter hvert blitt umulig å skille mellom en generell forretningsstrategi og en digital strategi fordi digital er en integrert del av de fleste forretningsprosesser og hele virksomheten. Slik er det også i det offentlige. Vi ser i tillegg at offentlig sektor har blitt flinkere til å ta utgangspunkt i innbyggerens og brukerens perspektiv når man utformer strategi og planer. Det er fortsatt en lang vei å gå på det området, men flere toneangivende aktører viser vei. 

 -Jeg tenker at det også har med styringsmekanismer og instrukser å gjøre. Det offentlige styres og får sine midler til dels øremerket gjennom tildelingsbrev. Det har lenge vært et krav om å tilgjengeliggjøre offentlige tjenester digitalt og derfor også naturlig at det speiles i svarene fra virksomhetene.

Norge er blant de beste i Europa

Arbeidet med å digitalisere norsk offentlig sektor er på rett vei: Capgemini har laget en benchmark i Europa som måler landene på digitale tjenester i møte med innbyggerne. Les mer om undersøkelsen her: eGovernment Benchmark 2019

-En enklere hverdag for folk flest er et uttalt mål for Regjeringens digitaliseringsstrategi. Det er nettopp dette digitalisering fører til om den implementeres på riktig måte. Vi ser av rapporten nå at Norge jevnt over scorer bedre enn i fjor på de fleste områder. Norsk offentlig sektor er blitt mer mobilvennlig, tilgjengelig og bedre på behandlingen av persondata siden forrige undersøkelse ble gjennomført, sier Eirik Magnus Sødal, som daglig jobber med digitalisering av offentlig sektor i Capgemini Invent.

Målingene tar utgangspunkt i ulike livshendelser hvor innbyggere benytter seg av tjenester fra det offentlige. Årets undersøkelse legger spesielt vekt på digitaltjenester fra offentlig sektor ved oppstart av bedrifter, i ulike familierelaterte hendelser, og i forbindelse med jobbsøking og studier. Mer enn 10.000 nettsteder i 36 europeiske land utgjør grunnlaget for undersøkelsen.

Med utgangspunkt i de ulike livshendelsene undersøker man hvordan offentlig sektors digitale oppfølging og tilbud fungerer. Sødal mener en brukerorientert tilnærming er vesentlig i store digitaliseringsprosjekter.

-Digitalisering er viktig av mange årsaker, og på de fleste områder. I denne sammenhengen handler det om å gjøre tjenestene offentlig sektor yter sikrere, mer effektive og enklere tilgjengelig for befolkningen. Man digitaliserer ikke for digitaliseringens skyld, man gjør det for å kunne gi bedre tjenester og mer effektive tjenester, og slik utvikle samfunnet i positiv retning. Den rapporten vi har fått nå viser at utviklingen i Norge går i riktig retning. Det skyldes et økt fokus på brukerretting og en helhetlig tilnærming til digitaliseringsarbeidet i offentlig sektor, sier Sødal.

 

 

 

 

About the author

Related Posts

Legg igjen et svar

Leave a Reply