Selvbetjent konsulentinnleie

Tradisjonelt har IT vært en bigeskjeft i de fleste bedrifter, og det har vært vanlig å leie inn større team av IT-konsulenter på prosjektbasis for å modernisere driften. I nyere tid har IT vokst frem som en tydelig del av kjernen i virksomheten, og bedrifter satser i økende grad på å bygge opp egne teknologikompetansemiljø

Teknologiselskapet Folq er ett av selskapene som mener konsulentinnleie har foregått på leverandørens premisser for lenge. Tradisjonelt har IT vært en bigeskjeft i de fleste bedrifter, og det har vært vanlig å leie inn større team av IT-konsulenter på prosjektbasis for å modernisere driften. I nyere tid har IT vokst frem som en tydelig del av kjernen i virksomheten, og bedrifter satser i økende grad på å bygge opp egne teknologikompetansemiljø . Konsulentkjøperne har dermed blitt proffere kravstillere som ønsker – og er i stand til – å plukke enkelthoder og eksperter som utfyller deres egne kompetansemiljø.

Konsulentinnkjøp skjer fortsatt på leverandørens premisser

Selv om kjøperne har blitt proffere står flere av mekanismene i konsulentbransjen stille.

Tenk deg at du har ansvar for et internt og velfungerende utviklingsteam. En dag får du vite at en av dine stjerneutviklere skal ut i foreldrepermisjon. Gode nyheter – men du blir bekymret for fremdriften i produktutviklingen. Du bestemmer deg for å leie inn en konsulent til å fylle kompetanse- og kapasitetsgapet som åpner seg når foreldrepermisjonen starter. Du plukker opp telefonen og ringer til et knippe salgspersoner i noen konsulentselskap. Deretter må du vente i spenning – du vet ikke hvor lenge du må vente, og du vet ikke hva som skjer på den andre siden. Etter en stund får du tilsendt et utvalg av konsulent-CV’er – men du vet ikke hvordan disse er plukket ut, eller om det er de beste kandidatene for jobben.

Du setter i gang å lese CV’ene for å finne ​den best egnede kandidaten. ​ Flere av CV’ene er lange, like og pepret med buzzwords, dette gjør det tidkrevende og vanskelig å identifisere hvem som best matcher kompetansen til din stjerneutvikler.

Når du har bestemt deg for en kandidat, hender det at du må akseptere å ta inn en ekstra konsulent, for å få tilgang på den ene kandidaten du hadde sett deg ut. Konsulentkjøpere har blitt vant til å svelge kameler.

Tegn på endring

Det finnes i dag alternative måter å få tak i flinke konsulenter. Likevel fortsetter mange å bruke sine faste kanaler fordi det er krevende å endre vaner,  og det tar tid å finne riktig aktør blant mylderet av mindre leverandører. Bedrifter med stort behov for konsulentinnleie sikrer seg fast tilgang på konsulenter ved rammeavtaler, men ikke alle opplever at tilfanget på riktig kompetanse er tilstrekkelig. Konsulentselskapene på sin side sliter med å levere og benytter seg i økende grad av underleverandører – slik at kompleksiteten i det hele økes og konsulenten som gjør jobben blir sittende igjen med mindre.

I det offentlige ser man en økende bruk av dynamisk innkjøpsordning som et alternativ til rammeavtaler. Dynamisk innkjøpsordning sikrer kunden rask innhenting av tilbud fra et stort leverandørmarked bestående av store konsulentfirma, mindre konsulentselskaper, nisjebyråer og selvstendige konsulenter

Plattform for økt transparens og effektivitet

Folq åpner opp og setter konsulentkjøperen i førersetet ved å tilgjengeliggjøre alle konsulentene gjennom en digital plattform. Det er enkelt og raskt å gjøre et søk og umiddelbart bli presentert for et utvalg konsulenter som passer dine kriterier. Markedsplassen tilrettelegger for effektiv utvelgelse av kandidater gjennom korte og konsise konsulentprofiler som tydelig synliggjør konsulentens spisskompetanse. Kjøper kan ta direkte kontakt med relevante konsulenter for å sette opp et møte – uten innblanding fra salgspersonell eller fordyrende mellomledd.  Når kjøper og konsulent er enige om betingelser for oppdraget, håndterer Folq kontraktsinngåelse og fakturering for konsulentens førte timer.

Det er ikke bare Folq som er i markedet for forenkle konsulentinnleie; daglig leder i Folq, Eldri Coll Mossige, forteller at det er flere om beinet, og at det viser at det er flere som anerkjenner potensialet. “Vi mener at vi skiller oss positivt ut ved at vi foretar grundig kvalitetssikring av hver enkelt konsulent før de blir del av vårt konsulentnettverk. Når du tar kontakt med en konsulent som er godkjent av Folq kan du være sikker på at personen har den kompetansen vedkommende oppgir”.

Erfaringer fra å rokke på det etablerte

Eldri forteller om gode tilbakemeldinger fra konsulenter og konsulentkjøpere, og rapporterer om en omsetningsvekst på nærmere 150% fra 2018 til 2019. “Vi gjør det enkelt å identifisere og få tak i den ene konsulenten du som kjøper har behov for, og demokratiserer tilgang på konsulenter ved at alle kjøpere prioriteres likt fra vår side; uavhengig av størrelsen på konsulentbudsjettet. Både store og små konsulentkjøpere er fornøyde med tjenesten vi leverer”

For Freddy Hansen som er løsningsarkitekt i Arundo har Folq-plattformen blitt det foretrukne verktøyet når han skal hente inn utviklere.​ “For meg er det en stor verdi i å umiddelbart snakke direkte med de som faktisk skal gjøre jobben, og slippe at det går gjennom salgsledd som sjelden bringer merverdi”.

 

Konsulentkjøpere som vil teste Folq kan registrere seg og finne konsulenter kostnadsfritt på https://folq.no/​.

 

 

About the author

Related Posts

Legg igjen et svar

Leave a Reply