70 prosent av verdens befolkning bruker smarttelefon i 2020

Innen 2020 vil 7 av 10 bruke smarttelefoner og 9 av 10 være dekket av nettverk for mobilt bredbånd, i følge Ericsson Mobility Report.

  • I Europa vil andelen LTE-abonnement stige videre, fra 8 prosent i 2014 til 55 prosent i 2020 – men med store regionale forskjeller
  • I avanserte markeder står 10 prosent av abonnentene for 55 prosent av all datatrafikk i mobilnettene. De ser en time video per dag – 20 ganger mer enn gjennomsnittsbrukeren
  • I fem av seks land som ble undersøkt, toppet YouTube listen over appene som generer mest mobildatatrafikk. Facebook, Chrome, Snapchat, Spotify og Instagram er andre gjengangere på topp 5-listene

Ifølge siste utgave av Ericsson Mobility Report vil avansert mobiltelefonteknologi bli allment tilgjengelig verden over innen 2020. Frem til det vil antallet smarttelefonabonnement mer enn doble seg til 6,1 milliarder. Da vil 70 prosent av verdens befolkning bruke smarttelefoner, og 90 prosent være dekket av nettverk for mobilt bredbånd.

Veksten i utviklingsland skyldes nye abonnenter, mens den i modne markeder preges av et økende antall enheter per person.

Antall LTE-abonnement øker raskt i Europa, og tredoblet seg til 8 prosent av alle mobilabonnement i 2014. LTE-andelen vil stige videre til 55 prosent i 2020, men med store regionale forskjeller. 85 prosent av mobilabonnementene i Vest-Europa, og 30 prosent i Sentral- og Øst-Europa, vil være LTE-abonnement.

Smarttelefonveksten akselererer dataforbruket i mobilnettene. Ericsson venter at dataforbruket fra smarttelefoner vil tidoble seg og utgjøre 80 prosent av den globale mobildatatrafikken innen 2020.

– I Europa for seg vil smarttelefontrafikken nidobles i samme periode. Her vil gjennomsnittlig databruk per smarttelefon øke fra 1,2 GB per måned i 2014 til ca 6,5 GB per måned i 2020, sier Aksel Aanensen, administrerende direktør i Ericsson i Norge.

Nord-Amerika har kommet lenger i denne utviklingen. Der er gjennomsnittlig, månedlig dataforbruk per smarttelefon 2,4 GB – altså dobbelt så høyt som i Europa, og ventes å øke til 14 GB innen 2020.

Globalt vil videotrafikken i mobilnettene vokse med hele 55 prosent hvert av de kommende fem årene. I 2020 vil den utgjøre 60 prosent av all mobildatatrafikk. Veksten skyldes i stor grad at stadig flere av oss foretrekker å strømme video, og at video blir stadig vanligere i webinnhold som nyheter, annonser og sosiale medier.

I avanserte markeder genereres en betydelig del av datatrafikken av et begrenset antall abonnenter. De tunge databrukerne utgjør bare 10 prosent av alle abonnentene, men står for 55 prosent av all datatrafikk. Video dominerer også i denne gruppen, som typisk ser rundt en time video per dag – 20 ganger mer enn gjennomsnittsbrukeren.

– I Europa ser vi i snitt video på smarttelefonen fire timer hver uke. Nesten halvparten av denne tiden er vi på farten fra et sted til et annet. Og det dreier seg ikke bare om korte videoklipp. I flere europeiske land konsumerer over halvparten av videobrukerne TV-innhold på mobilen hver eneste uke, sier Aanensen.

Naturlig nok øker videobruken med skjermstørrelsen. Vi bruker i snitt 50 prosent mer tid med online-video fra nettbrett enn hva tilfellet er for alle mobile bredbåndsenheter under ett.

Globalt var sosiale medier den nest største trafikkdriveren i 2014. 15 prosent av all mobildatatrafikk skyldtes bruk av sosiale medier, mot 45 prosent for video.

– Video og sosiale medier topper app-trafikken også i Europa, sier Aanensen. – I fem av seks land som ble undersøkt spesifikt, toppet YouTube listen over appene som generer mest mobildatatrafikk. Facebook, Chrome, Snapchat, Spotify og Instagram er blant de andre gjengangerne på topp 5-listene.

Med nye applikasjoner og forretningsmodeller, fallende modemkostnader og økende mobildekning globalt, blir stadig flere av tingene rundt oss koblet opp via internett. Mobiltelefoner har så langt vært det største vekstsegmentet, men fremover ventes Maskin-til-Maskin-kommunikasjon (M2M) en sterk vekst. Globalt var det ca 230 millioner mobile M2M-abonnement ved utgangen av 2014.

– Ifølge tall fra Norsk Kommunikasjonsmyndighet passerte antall SIM-kort for M2M 1 million i Norge i 2014, sier Aanensen. – Mange forhold vil bidra til videre vekst her i årene fremover. Noen eksempler er utbredelsen av infotainment i biler, automatiserte betalingsløsninger og ikke minst implementeringen av automatisk måleravlesning i norske husstander frem mot 2019.

Live-titting, deling av resultater og bruk av sosiale medier via mobile enheter er blitt en selvfølgelig del av sportsarrangementer. Dette skaper en blanding av virkelige og virtuelle opplevelser, men også helt nye trafikkmønstre og utfordringer til nettverkskvalitet. Innsikt om bruk og trafikkmønstre ved slike arrangementer har derfor blitt viktig for operatørene. To gode eksempler er fotball-VM i Brasil i 2014, og ski-VM i Falun, Sverige, i februar i år.

About the author

Related Posts

Legg igjen et svar

Leave a Reply