– Ingen leder på fremtidens arbeidsplass

Kun 13 prosent av arbeidstagere bryr seg om jobben: -Dette beviser at dagens hierarkiske organisasjonskart er modent for den evolusjonære skraphaugen i følge forfatter Frederic Laloux.

– Gjennom menneskehetens historie har vi tatt høyst nødvendige sprang fra stammeorganisering
til jordbrukssamfunn, og videre til industri- og etter hvert informasjonssamfunnet. Nå står vi foran
det femte spranget, sa den tidligere McKinsey-rådgiveren under den årlige lederkonferansen Power
of Sharing i regi av konsulentselskapet Sopra Steria på torsdag.

Laloux viser til en verdensomspennende Gallup-undersøkelse som avdekker at bare 13 prosent av
arbeidstakere er engasjert i jobben. Det store flertallet oppgir at de ikke er motiverte, mens 24 prosent
er aktivt misfornøyde med arbeidsplassen sin.

Kunnskapsdrevet selvstyring

– Dette er et godt tegn på at måten vi styrer organisasjoner på i dag ikke lenger virker. Verden er for
kompleks og foranderlig til at vi effektivt kan styre organisasjoner og selskaper slik en kaptein styrer
et skip. Fra barnsben har vi lært at det er slik det må være – at alle virksomheter med mer enn tre-fire
personer trenger en leder som tar besltningene. I stedet trenger vi organisasjoner der vi styrer oss selv,
og der vi kan bruke alle sider ved oss selv, sier Laloux.

Gjennom flere år har han studert virksomheter som uavhengig av hverandre har kastet rådende ledelses-
modeller på båten og lagt ut på en ny kurs. Disse selskapene har gjennom prøving og feiling utviklet helt
nye likemannsbaserte, kunnskapsdrevne beslutningsstrukturer som lar ansatte ta i bruk alle sider ved seg
selv. Funnene har blitt en bestselgerbok: «Reinventing Organizations».

– Slik dagens arbeidsliv er lagt opp tar vi bare med deler av oss selv på jobb; den selvhevdende, offensive,
maskuline siden. Andre sider, om det er lidenskap, tvil eller medfølelse, legges til side. Dette gjør oss funda-
mentalt ulykkelige. Ikke rart de fleste av oss ikke er engasjerte, sier Laloux.

Tenker langsiktig – jobber fra dag til dag

Ingen av virksomhetene Frederic Laloux har studert styres ut fra strategidokumenter eller detaljerte budsjetter.
I stedet for å forsøke å forutsi og kontrollere sine omgivelser prioriterer de observasjon og reaksjon. Mens en
tradisjonell ledelsesmetode er å tenke fem år fremover og planlegge for ett år av gangen, tenker morgendagens
virksomheter 20 år fremover og planlegger fra dag til dag. Slik klarer de ifølge forfatteren i større grad å ta mer
informerte beslutninger.

Han trekker spesielt fram den nederlandske hjemmehjelpsbedriften Buurtzorg. Den ble stiftet i 2006 av en
tidligere sykepleier som var lei av hvordan eldre og pleietrengende gikk for lut og kaldt vann fordi eksisterende
aktører var mer opptatt av målstyring og effektivitet enn å faktisk hjelpe folk. I dag har Buurtzorg 60 prosent av
markedet i Holland og oversvømmes av jobbsøknader fra sykepleiere som jobber i mer tradisjonelle hjemme-
hjelpsbedrifter.

– I dag er selskapets 8000-9000 ansatte delt opp i små, autonome grupper på 10-12 sykepleiere. I disse
gruppene tar gruppen selv beslutninger, takler problemer og konflikter og fordeler og løser oppgaver ved
hjelp av distribuert myndighet. Hvem som helst kan ta en beslutning, men den må tas i samråd med fagfolk
og de som berøres av beslutningen. Forretningsmodellen krever at man lytter til råd før beslutningene tas,
ansatte som tar selvstendige beslutninger uten å ha lyttet til sine kollegaer, vil ikke vare lenge i en slik organisasjon.

 

About the author

Related Posts

Legg igjen et svar

Leave a Reply