KPMG etablerer eget AI-senter

– Vi vet at AI kommer til å treffe norske bedrifter i tre bølger, sier administrerende direktør i KPMG, Rune Skjelvan

– Vi vet at AI kommer til å treffe norske bedrifter i tre bølger. Den første ser vi nå, men den neste bølgen vil bli langt mer omfattende, sier administrerende direktør i KPMG, Rune Skjelvan.

KPMGs nye AI-senter har en bred sammensetting av erfarne rådgivere, teknologer, advokater, sikkerhetseksperter og utviklere. Teamet bistår norske virksomheter på mange områder for å sikre en helhetlig tilnærming:

– Inspirasjon og innføring i teknologien og mulighetsrommet for ulike bransjer

– Workshops for å avdekke relevante og verdifulle use-caser for selskapet

– Bruk av AI-assistenter på forskjellige nivåer i virksomheten

– God styring, sikkerhet og personvern

Det nye AI-senteret skal blant annet sikre norske kunder det nyeste fra KPMGs alliansepartnere som Microsoft, ServiceNow, IBM og Google. I tillegg vil senteret være tett koblet til KPMGs globale AI-nettverk som allerede har opparbeidet mye erfaring fra ulike sektorer og forretningsfunksjoner. Resultatet blir et nettverk av erfaring, kompetanse og teknologi som skal sikre norske virksomheter et konkurransefortrinn, samtidig som man reduserer risiko.

KPMG og Microsoft annonserte i juli at de utvider sitt globale partnerskap, og setter AI helt i front av samarbeidet.

Rune Skjelvan, administrerende direktør i KPMG

Stor pågang

– Pågangen er stor, og både rådgivnings- og revisjonskundene våre har stor interesse for mulighetene innen kunstig intelligens. Mange er bekymret for at de allerede henger etter. I tillegg ser vi at spørsmål knyttet til etikk, personvern, cybersikkerhet og digital infrastruktur følger som en naturlig hale på utviklingen.

Skjelvan tror at næringslivsaktører som er tidlig på ballen i AI-løpet kan skaffe seg et fortrinn, dersom de angriper mulighetene på rett måte.

– De som tør å satse nå blir bedre rustet til å operere i det teknologiske landskapet som garantert kommer til å prege arbeidslivet i årene fremover.

Skal hjelpe med å unngå AI-fellene

Ettersom teknologien treffer bredt, er KPMGs nye AI-senter bygget på et tverrfaglig fundament.

– Jeg tror mange kjenner på frykten for å bli parkert av andre aktører som har vært raskere til å omstille seg, sier Skjelvan.

Han tror selskaper fort kan gå i én av to feller. Enten ved at de blir så overveldet av utviklingen at de bruker for lang tid med å komme i gang med å finne mulighetene, eller ved at de ukritisk begynner å ta i bruk verktøy uten å kartlegge risiko.

– Når man kommer i gang vil det raskt dukke opp sammensatte spørsmål, der kombinasjonen av sektorerfaring, teknologisk og juridisk kompetanse er viktig for å skape trygghet, sier Skjelvan. Det er dette vårt AI-senter skal være tilgjengelig for å bidra med, også inn i vårt eksisterende kundearbeid.

KPMG USAs nyeste AI-undersøkelse bruker uttrykket «enormous impact» når de beskriver hva som venter næringslivet.  Samtidig viser undersøkelsen at de fleste næringslivsledere er lite forberedt.

Hovedfunn fra KPMGs AI-undersøkelse:

  • 65% av amerikanske CEO-er tror generativ kunstig intelligens vil ha stor eller ekstremt stor innvirkning på organisasjonen deres i løpet av de neste 3-5 årene
  • 60% sier at de er 1-2 år unna å skalere sin første generative AI-løsning
  • 72% er enige i at generativ kunstig intelligens kan spille en avgjørende rolle i å bygge og opprettholde tillit hos interessenter
  • 45% sier at det kan ha en negativ innvirkning på deres organisasjoners tillit hvis de riktige risikostyringsverktøyene ikke implementeres
  • Ledere er mest optimistiske med tanke på mulighetene for å øke produktiviteten (72%), endre måten folk jobber på (65%) og oppmuntre til innovasjon (66%)

– Disse resultatene tror vi er veldig overførbare til norske forhold, sier Skjelvan. Toget har ikke gått enda, men det er absolutt på tide å pakke sekken.

Kilde: KPMG

About the author

Related Posts