Forventninger i endring

Hege Solbakken, leder for Jefferson Wells.

Covid-19 har ført til varige endringer i hva arbeidstakere ser etter. Fremover må ledere vise mer tillit, men også mer omsorg, mener Jefferson Wells-leder Hege Solbakken.

Hege Solbakken er leder for Jefferson Wells (en ny satsning fra Experis). Data er hentet fra undersøkelsen What Workers Want, som ser på hvordan pandemien har påvirket hvilke krav og forventninger arbeidstagere har til arbeidsgivere.

Ifølge undersøkelsen er det særlig fire ting arbeidstakere ønsker seg:

  • Sosialt: Arbeidstakerne savner å kunne bruke arbeidsplassen for å treffe andre og samarbeide.
  • Hjemmekontor: Arbeidstakere ønsker å fortsette å kunne jobbe hjemmefra deler av tiden.
  • Helse: Arbeidstakerne prioriterer i større grad egen fysisk og psykisk helse.
  • Fleksibilitet: Arbeidstakere ønsker fleksible arbeidstider for å få hverdagen til å gå opp.

– Vi verdsetter fleksibilitet mer enn før, og har blitt mer opptatt av balansen mellom jobb og fritid. Arbeidstakere har fått mye frihet under ansvar, og gjort en stor innsats under dugnaden. I tiden fremover blir det viktig å fortsette å vise medarbeidere den tilliten, sier Solbakken.

Kontoret er fortsatt viktig

Ifølge undersøkelsen jobber 18 prosent kun hjemmefra under pandemien. Men de som er på hjemmekontor, savner å kunne dra på kontoret for å kunne treffe andre og samarbeide. Solbakken mener krisen har skapt nye utfordringer for ledere også her.

– Mange opplever isolasjon som tungt. Det betyr at ledere må være tettere på, og følge opp mer én til én. Det betyr også at vi trenger mer tillitsbasert ledelse, bygget på åpenhet, takhøyde og gode relasjoner, sier hun.

I presentasjonen trakk Solbakken frem fem grep arbeidsgivere kan gjøre for å imøtekomme arbeidstakernes nye behov:

  1. Arbeidsoppgaver: Arbeidsgivere bør avklare hvilke oppgaver som må gjøres på arbeidsplassen, og hva som like gjerne kan gjøres hjemmefra. Da kan man møte arbeidstakernes ønske om mer hjemmekontor, og legge til rette for effektiv tidsbruk.
  2. Rett kompetanse: Når fjernarbeid blir normalisert, blir det mindre viktig hvor medarbeiderne befinner seg. Den rette kompetansen kan være hvor som helst.
  3. Fleksibilitet og balanse: Arbeidsgivere bør møte arbeidstakernes ønske om fleksible arbeidstider. Samtidig gjør hjemmekontor det viktigere å trekke klare skiller mellom jobb og fritid.
  4. Fysisk og mental helse: Arbeidsgivere bør i større grad gjøre tiltak for å ivareta de ansattes helse, særlig for å motvirke ensomhet og isolasjon.
  5. Motstandskraft: Omstillingstakten i arbeidslivet vil bare bli høyere. Arbeidsgivere bør bygge organisasjoner som tåler endring, og legge til rette for ansattes læring.

– Jeg tror krisen har gjort det tydeligere for mange hvor viktig arbeidsplassen er for folk, og hvor mye man mister når man ikke lenger har den. Arbeidsgiverne som forstår hvordan man bruker den sosiale arenaen godt, vil ha et fortrinn når de skal konkurrere om kompetanse, sier Solbakken.

Må forhindre utenforskap

Solbakken understreker at mange av funnene er mest aktuelle for den delen av befolkningen som jobber hjemmefra. Ifølge undersøkelsen er 29 prosent av arbeidstakerne derimot fortsatt til stede på jobb som før.

– Dette er den klart største stresstesten norsk arbeidsliv har vært gjennom, mye tøffere enn finanskrisen og oljekrisen. Det er mange som er i en sårbar situasjon nå, sier hun.

Hun mener det er viktig med tiltak for å flytte kompetanse fra nedgangsbransjene til nye jobber.

– Vi må vise frem folks kompetanse og skape nye muligheter. Her er vi i ManpowerGroup og Jefferson Wells opptatt av å være med å bidra til å redusere utenforskap.

 

About the author

Related Posts