IBM er årets konsulentselskap

I de siste årene har juryen i Årets Konsulentpriser basert vår avgjørelse på Konsulentundersøkelsen hvor bransjens kunder har talt: Her gikk i år IBM til topps i sterk konkurranse med selskapene EY og Rambøll, sier juryens leder Svein Stavelin. 
Årets utdeling fant sted digitalt fra The Hub 15. mars på Konsulentdagen i regi av hovedorganisasjonen Virke og Konsulentguiden. Juryen til Årets Priser er bredt sammensatt av ledere fra konsulentbransjen og akademia. 
Siden 2010 har Konsulentguiden undersøkt markedet for kjøp av konsulenttjenester innenfor IT. Over 1500 respondenter har gitt sine innspill til hva som er de viktigste IT-trendene for 2021 og hvilke aktører som er ledende i det norske markedet. Årets analyse viser at skytjenester, analyse og stordata er de viktigste trendene for privat sektor, mens det for offentlig sektor er sky, stordata og kunstig intelligens.
 
Vi er takknemlige og stolte for å ha blitt kåret til Årets Konsulentselskap. Hardt og målrettet arbeid med å forstå kundenes behov, avklare forventninger og lage løsninger på deres premisser ligger til grunn for tilliten de har vist oss, sier Hans-Henrik Merckoll, administrerende direktør i IBM i Norge.
IBMs faglige kompetanse og gjennomføringsevne er det respondentene i undersøkelsen er mest fornøyd med hos konsulentene. 
Vi er glade for å se at kundene verdsetter arbeidet vi gjør. Å jobbe tett med dem og bidra til deres verdiskaping gjennom nye inntektsstrømmer eller økt produktivitet er en viktig motivasjon for oss. Det er spesielt gledelig at verdiskapning løftes frem i undersøkelsen og nå i kåringen, fortsetter Merckoll.
–Hva har IBM gjort annerledes i 2020 i forhold til tidligere år ?
– Det siste året har vi forsterket vårt fokus på å levere verdi til kundene våre basert på teknologien og tjenestene som kunden kjøper av oss, og vi har hatt økt fokus på intern kompetanseheving for å øke verdien vi bringer til kundene våre. Dette er elementer vi mener kan ha styrket vår markedsposisjon. 
IBM har en lang historie bak seg og som en av verdens eldste teknologibedrifter er selskapet ikke uvant med endringsprosesser. I dag er selskapet et teknologiselskap som leverer løsninger, teknologier og konsulenttjenester med hovedfokus på hybride skyløsninger og kunstig intelligens. 
I Norge har vi jobbet med å bistå selskaper med innovasjon og transformasjon siden 1935, og behovet for akselerert digitalisering har vel aldri vært større enn det siste året. Ingenting har vært normalt det siste året. Selv om vi i IBM har praktisert full fleksibilitet mellom hjemmekontor, arbeid hos kunden og på jobben i mange år, jobbet de fleste hjemmefra i 2020. Det har stilt ekstra krav til hver enkelt av oss. Ekstra tilfredsstillende er det da at vi har lykkes så godt med å ta vare på kundene, sier Merckoll.
–Hva bli spesielt spennende i tiden fremover?
–Det blir spennende å se hvordan kundene tilpasser seg «den nye normalen» post-Covid-19, om den akselererte digitaliseringen vil fortsette og om det har blitt opparbeidet et behov for nye tjenester. Fremtidens digitale sikkerhetsbilde og trusler er noe som vil kunne påvirke forretninger i enda større grad enn før. 
Konsulentundersøkelsen kartlegger blant annet kundetilfredshet og de 4 områdene som juryen har vektlagt spesielt i undersøkelsen er:
  •  Konsulentenes faglige kompetanse
  •  Tjenestenes bidrag til å løse kundens utfordringer
  •  Kompetanseoverføring
  •  Konsulentselskapets evne til å levere i henhold til fastsatte mål.
Om Konsulentguiden 2020:
Konsulentguiden har siden 2010, undersøkt markedet for kjøp av konsulenttjenester innenfor IT. Årets analyse tar for seg de viktigste IT-trendene og hvem som er ledende på dette i det norske markedet. Målet med undersøkelsen er å gi innkjøpere og leverandører et nøytralt innblikk på leverandører av tjenester innenfor forretningskritiske spørsmål.
Konsulentguiden har eksistert i mer enn 20 år og utarbeider analyser og statistikk over konsulentbransjen i Norge. Våre tall og analyser benyttes av presse og forskere, i tillegg til konsulentselskaper og konsulentkjøpere. 
Konsulentguiden er også arrangør av Konsulentprisen.
Undersøkelsen er gjennomført kvantitativt blant konsulentkjøpere i offentlig og privat sektor, og baserer seg på data samlet inn i perioden oktober 2020 tom. november 2020. Respondentene er kontaktet via telefon og e-post, og innsamling av data er foretatt med internett som hjelpemiddel. Totalt antall respondenter for denne undersøkelsen er 1 507.

About the author

Related Posts