EY – vinner av Årets Konsulentoppdrag 2020

view from mountain Floyen

Bransjen har talt og EY er utropt som vinner at årets mest spennende konsulentoppdrag i 2020 med Vestlandsscenarioene 2020.

Vestland Fylkeskommune utlyste i juli 2020 et oppdrag for å få utarbeidet scenarier for næringslivet i fylket. De ønsket en horisont på 1-3 år (Covid-effekter), på 4-7 år og 15-30 års sikt for hele regionen – både for verdiskaping, sysselsetting og fremtidig kompetansebehov.

EY vant konkurransen og gjennom syv uker høsten 2020 støttet de Fylkeskommunen med å utarbeide Vestlandsscenarioene 2020 – et felles kunnskapsgrunnlag for en foretrukket fremtidig næringsutvikling og et veikart for hvordan Vestland kan utvikles til Norges fremste region innen bærekraftig, grønn omstilling og næringsutvikling.

– Dette var veldig gøy! Spesielt fordi vi vet at konsulentnæringen produserer et hav av gode analyser og strategier – og så seiler vi avgårde med seieren ombord. Jeg håper de andre fylkene og kommunene ser til Vestland fylke når de skal ta tak i den grønne omstillingen, sier EYs Maria Helsengreen, som ledet arbeidet med Vestlandsscenarioer 2020.

Les mer om vinneroppdraget her.

Et lite stykke Norge

– Virke er stolte av organisere konsulentbransjen, som sammen med sine kunder er med å utvikle fremtidens Norge. På Konsulentdagen har vi fokus på viktige temaer som : Norge mot 2025, og spennende forretningsmuligheter for næringslivet innenfor sirkulær økonomi: Vestlandsscenarier viser hvordan en hel landsdel kan forberede seg på fremtiden, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør for hovedorganisasjonen Virke.

Kriteriene som juryen har brukt for å vurdere prosjektene er følgende:

  1. Særpreg og unik karakter.
    2. Effekten av konsulentoppgaven
    3. Faglighet.
    4. Kunnskapsdeling og kunnskapsformidling
    5. Bærekraft og samfunnsnytte. Vinneren hadde både høyest totalscore og flest toppvurderinger, selv om konkurransen var knallhard.

Juryen til Konsulentprisen 2020 er bredt sammensatt av erfarne ledere fra konsulentbransjen og fra Akademia.

–I år har bredden på prosjektene vært større enn noen gang. Det spenner fra gigantprosjekter som Autosys som har pågått i en lang årrekke til spennende, mindre prosjekter knyttet til utforming av verktøy/kalkulator for å ta gode valg i forbindelse med utvikling av emballasje, samt prosjekter knyttet til metodeutvikling til bruk i endringsprosesser, sier juryformann Svein Stavelin.

–Hva kan du fortelle om finalistene?

–Alle prosjektene som gikk videre til finalen er imponerende: Mimiro viser vei for Landbruket, Autosys gir Norge ny infrastruktur på motorvogn siden, Vestlandsscenarier viser hvordan en hel landsdel kan forberede seg på fremtiden og Mashmallow har vist hvordan akademia og konsulentbransjen kan jobbe tettere sammen i forhold til å dokumentere resultater i prosesser, sier Stavelin.

Når det gjelder Årets selskap har vi basert oss på Konsulentundersøkelsen hvor bransjens kunder har talt: Her gikk i år EY, Rambøll og IBM til topps.

Årets leder og Ærespris: Her stiller Sverre Hurum fra Bouvet i en helt egen klasse. Fantastisk ledelse av selskapet gjennom fjoråret til tross for store utfordringer og en konsistent, langvarig verdiskapning for aksjonærer, kunder og medarbeidere over en lang årrekke.

 

–Hva har vært den største utfordringen for juryen?

–Den største utfordringen knyttet til vurderingen er at prosjektene er at alle er svært gode, samtidig som de er såpass ulike at det er krevende å sammenlikne. Hvert prosjekt er en vinner i sin egen kategori, sier Stavelin.

Dette var finalistene til Konsulentprisen 2020:

Sopra Steria: Mimiro:
Med ny teknologi vil data fra fjøs og jorder automatisk bli hentet inn til en felles it plattform som skal gi bedre beslutningsstøtte for bonden. Data som samles inn brukes blant annet i apper.

I løpet av 2019 og 2020 lanserte Mimiro nye apper til norske bønder med enklere registrering og innsikt til å kontinuerlig forbedre produksjonen. I dag lastes data automatisk inn i en skyløsning fra melkeroboter, fôringsautomater og aktivitetsmålere for helse og fruktbarhet.

I fremtiden vil data også bli hentet av sensorer rundt i fjøs og jorder.
Mimiro bygger også et digitalt økosystem for landbruket, eksterne leverandører, forskere og rådgivere. Tanken er at bonden eier sin egne data, men at eksterne aktører kan få anonymiserte data de kan bruke til å optimalisere landbruket med slik at det kommer bonden til nytte. For å bygge robuste og skalerbare løsninger for fremtidens bonde, ser Mimiro etter muligheter til å utnytte standardkomponenter fra skybaserte tjenester på områder som tingenes internett, sikkerhet og maskinlæring.

EY: Vestlandsscenarioer
Prosjektet Vestlandscenarioer 2020 handler om å få frem et felles kunnskapsgrunnlag og et veikart for hvordan Vestland kan utvikles til Norges fremste region innen bærekraftig, grønn omstilling og næringsutvikling.

Bakgrunn for oppdraget var at Covid-19 og oljeprisfall medførte en unntakstilstand i fylket. Det ble nedsatt en regional analysegruppe som fikk i oppgave å analysere konsekvensene for næringslivet. Man hadde god kjennskap til næringslivets utfordringer og muligheter før covid-19 og gjennom analysegruppen en god forståelse og oversikt over situasjonen under krisen.
Likevel manglet forståelsen av hvordan næringslivet vil utvikle seg gjennom krisen og på lengre sikt. Scenarioanalysen skulle derfor sammenstille eksisterende kunnskap om næringslivet, særtrekk ved Vestland, informasjon om hvordan fylket rammes av den pågående covid-19-krisen og oljeprisfallet.
Veien ut av krisen

Vestland har naturgitte forutsetninger for å ta en ledende posisjon i det grønne skiftet, i tillegg til verdensledende klynger. Fokuset i kategoriseringen er nye eksportmuligheter. I dette arbeidet er det foreløpig identifisert 9 verdikjeder og 24 forretningsmuligheter som ved realisering kan resultere i økt verdiskapning på 26 milliarder og mange tusen nye arbeidsplasser. Noen av de sentrale verdikjedene er hydrogen, havvind, CCS (carbon capture and storage), mineralutvinning på havbunnen og CCU (carbon capture and utilization).

Accenture: Austosys
Statens vegvesens Autosys-prosjekt hvor Accenture har spilt en sentral rolle med å lage et digitalt kjøretøyregister er et prosjekt med stor samfunns-nytte og et av Norges største offentlige IT-prosjekter.

Prosjektet har løftet Statens Vegvesen inn i en digital fremtid som gjør hverdagen enklere for kjøretøyforhandlere, trafikkstasjoner og private bileiere.

Ikke lenge etter at pandemien brøt ut og Norge stengte ned, ble prosjektets største milepel levert og 40 år gammel teknologi pensjonert.

I dag går registrering av nye og bruktimporterte kjøretøy sømløst, og eierskifter signeres og godkjennes elektronisk, og i tillegg kan myndighetene enkelt gjøre oppslag for å sikre at kjøretøy er i forsvarlig stand, forsikret og at alle avgifter er betalt.

Det nye kjøretøyregisteret skal i følge Statens Vegvesen samlet utgjøre 6,1 milliarder kroner i samfunnsøkonomiske gevinster. Beregninger gjelder fra ferdigstillelse og 15 år fram i tid.

 

Mashmellow: Lederutvikling som beviselig endrer atferd
Marshmallow har utviklet et måleverktøy som måler «growth mindset» kulturen på et team:
Hvis vi skal kunne måle effekten av ledertrening kreves et enkelt og effektiv måleverktøy som måler «growth mindset». Et slikt måleverktøy finnes ikke pr i dag.  Marshmallow inngikk derfor i 2017 et samarbeide med NUDGEit (it start-up selskap) og professor Sandaker ved OsloMet og Institutt for atferdsvitenskap om å utvikle et slikt måleverktøy.
Hypotesen som blir testet er: De virksomheter som har utviklet en sterk «growth mindset» teamkultur er beviselig mye mer effektive i forhold til team som har en svakere og mer «mixed» eller «fixed» kultur.

I alle de virksomheter som er studert til nå er hypotesen blitt bekreftet. Studiene og funnene er unike. Det er ikke funnet noen andre som har gjort slike studier verken i Norge eller internasjonalt. Foreløpig er 5 kjente virksomheter undersøkt hvor ca. 2 500 medarbeidere har deltatt. Alt tyder nå på at hypotesen stemmer og dette er veldig viktig kunnskap både for ledere og konsulenter.

Prosjektet beviser hvilken atferd som må endres for å skape beviselig bedre prestasjoner og effektivitet og derved hvordan vi kan måle effekten av ledertrening.

 

Dette er juryen: 

Svein Stavelin ( Juryformann): Founder & Managing Partner Incepto, tidligere konsernsjef for Avenir / Ementor, Telecomputing og Creuna (og så co-gründer).

Hans-Henrik Merckoll, Adm. direktør / Country General Manager, IBM Norway

Per Høiby Managing Partner First House

Tale Skjølsvik, Prodekan Høyskolen i Oslo og Akershus, doktorgrad i consulting

Hans Christian Westlye, Konsulent og rådgiver hos Tett Rådgivning AS, tidligere Virke

 

 

 

About the author

Related Posts