Et lite stykke Norge

Her er finalistene til Konsulentprisen 2020:
Tross korona, har konsulentbransjen har vært involvert i mange spennende prosjekter i 2020:
Alt fra flytting av Deichmann til Bjørviga, til levering av Autosys, design av styreprotaler, digitalisering av landbruket, scenarier for næringslivet i Vestland, lederutviklingsprogram for å nevne noen av prosjektene som havnet på juryens bord. Prosjektene som er levert gir et øyeblikksbilde av Norge i 2020.

 

–Konsulentprisen er svært viktig for bransjen, sier juryformann Svein Stavelin.

– Både som en bransjens festdag hvor man gjør stas på de beste prosjektene og de selskapene og lederne som har utmerket seg spesielt i året som har gått, og for å bidra til å øke fokus på bransjen og dens samfunnsmessige betydning. For kundene bidrar prisen til å synliggjøre bransjen, gi inspirasjon og informasjon om hvilke selskaper som har bemerket seg hos kundene det siste året.

 

Svein Stavelin Founder & Managing Partner Incepto leder juryen for Konsulentprisen 2020

Spennvidde

I år har bredden på prosjektene vært større enn noen gang. Det spenner fra gigantprosjekter som  Autosys som har pågått i en lang årrekke til spennende, mindre prosjekter knyttet til utforming av verktøy/kalkulator for å ta gode valg i forbindelse med utvikling av emballasje, samt prosjekter knyttet til metodeutvikling til bruk i endringsprosesser.

 

–Hva kan du fortelle om finalistene?

–Alle prosjektene som gikk videre til finalen er imponerende: Mimiro viser vei for Landbruket, Austosys gir Norge ny infrastruktur på motorvogn siden, Vestlandsscenarier viser hvordan en hel landsdel kan forberede seg på fremtiden og Mashmallow har vist hvordan akademia og konsulentbransjen kan jobbe tettere sammen i forhold til å dokumentere resultater i prosesser.

Når det gjelder Årets selskap har vi basert oss på Konsulentundersøkelsen hvor bransjens kunder har talt: Her gikk i år EY, Rambøll og IBM til topps.

Årets leder og Ærespris: Her stiller kandidaten i en helt egen klasse. Fantastisk ledelse av selskapet gjennom fjoråret til tross for store utfordringer og en konsistent, langvarig verdiskapning for aksjonærer, kunder og medarbeidere over en lang årrekke.

 

–Hva har vært den største utfordringen for juryen?

–Den største utfordringen knyttet til vurderingen er at prosjektene

  1. a) alle er gode og
  2. b) de er såpass ulike at det er krevende å sammenligne. Hvert prosjekt er en vinner i sin egen kategori!

 

 

Her er finalistene til Konsulentprisen 2020:

Sopra Steria: Mimiro:
Med ny teknologi vil data fra fjøs og jorder automatisk bli hentet inn til en felles dataplattform som skal gi bedre beslutningsstøtte for bonden. Data som samles inn brukes blant annet i apper.

I løpet av 2019 og 2020 lanserte Mimiro nye apper til norske bønder med enklere registrering og innsikt til å kontinuerlig forbedre produksjonen. I dag lastes data automatisk inn i en skyløsning fra melkeroboter, fôringsautomater og aktivitetsmålere for helse og fruktbarhet.

I fremtiden vil data også bli hentet av sensorer rundt i fjøs og jorder.
Mimiro bygger også et digitalt økosystem for landbruket, eksterne leverandører, forskere og rådgivere. Tanken er at bonden eier sin egne data, men at eksterne aktører kan få anonymiserte data de kan bruke til å optimalisere landbruket med slik at det kommer bonden til nytte. For å bygge robuste og skalerbare løsninger for fremtidens bonde, ser Mimiro etter muligheter til å utnytte standardkomponenter fra skybaserte tjenester på områder som tingenes internett, sikkerhet og maskinlæring.

 

EY: Vestlandscenarioer
Prosjektet Vestlandsscenarioer 2020 handler om å få frem et felles kunnskapsgrunnlag og et veikart for hvordan Vestland kan utvikles til Norges fremste region innen bærekraftig, grønn omstilling og næringsutvikling.

Bakgrunn for oppdraget var at Covid-19 og oljeprisfall medførte en unntakstilstand i fylket. Det ble nedsatt en regional analysegruppe som fikk i oppgave å analysere konsekvensene for næringslivet. Man hadde god kjennskap til næringslivets utfordringer og muligheter før covid-19 og gjennom analysegruppen en god forståelse og oversikt over situasjonen under krisen.
Likevel manglet forståelsen av hvordan næringslivet vil utvikle seg gjennom krisen og på lengre sikt. Scenarioanalysen skulle derfor sammenstille eksisterende kunnskap om næringslivet, særtrekk ved Vestland, informasjon om hvordan fylket rammes av den pågående covid-19-krisen og oljeprisfallet.
Veien ut av krisen

Vestland har naturgitte forutsetninger for å ta en ledende posisjon i det grønne skiftet, i tillegg til verdensledende klynger. Fokuset i kategoriseringen er nye eksportmuligheter. I dette arbeidet er det foreløpig identifisert 9 verdikjeder og 24 forretningsmuligheter som ved realisering kan resultere i økt verdiskapning på 26 milliarder og mange tusen nye arbeidsplasser. Noen av de sentrale verdikjedene er hydrogen, havvind, CCS (carbon capture and storage), mineralutvinning på havbunnen og CCU (carbon capture and utilization).

Accenture: Austosys
Statens vegvesens Autosys-prosjekt hvor Accenture har spilt en sentral rolle med å lage et digitalt kjøretøyregister er et prosjekt med stor samfunns-nytte og et av Norges største offentlige IT-prosjekter.

Prosjektet har løftet Statens Vegvesen inn i en digital fremtid som gjør hverdagen enklere for kjøretøyforhandlere, trafikkstasjoner og private bileiere.

Ikke lenge etter at pandemien brøt ut og Norge stengte ned, ble prosjektets største milepel levert og 40 år gammel teknologi pensjonert.

I dag går registrering av nye og bruktimporterte kjøretøy sømløst, og eierskifter signeres og godkjennes elektronisk, og i tillegg kan myndighetene enkelt gjøre oppslag for å sikre at kjøretøy er i forsvarlig stand, forsikret og at alle avgifter er betalt.

Det nye kjøretøyregisteret skal i følge Statens Vegvesen samlet utgjøre 6,1 milliarder kroner i samfunnsøkonomiske gevinster. Beregninger gjelder fra ferdigstillelse og 15 år fram i tid.

 

 

Mashmellow: Lederutvikling som beviselig endrer atferd
Marshmallow har utviklet et måleverktøy som måler «growth mindset» kulturen på et team:
Hvis vi skal kunne måle effekten av ledertrening kreves et enkelt og effektiv måleverktøy som måler «growth mindset». Et slikt måleverktøy finnes ikke pr i dag.  Marshmallow inngikk derfor i 2017 et samarbeide med NUDGEit (it start-up selskap) og professor Sandaker ved OsloMet og Institutt for atferdsvitenskap om å utvikle et slikt måleverktøy.
Hypotesen som blir testet er: De virksomheter som har utviklet en sterk «growth mindset» teamkultur er beviselig mye mer effektive i forhold til team som har en svakere og mer «mixed» eller «fixed» kultur.

I alle de virksomheter som er studert til nå er hypotesen blitt bekreftet. Studiene og funnene er unike. Det er ikke funnet noen andre som har gjort slike studier verken i Norge eller internasjonalt. Foreløpig er 5 kjente virksomheter undersøkt hvor ca. 2 500 medarbeidere har deltatt. Alt tyder nå på at hypotesen stemmer og dette er veldig viktig kunnskap både for ledere og konsulenter.

Prosjektet beviser hvilken atferd som må endres for å skape beviselig bedre prestasjoner og effektivitet og derved hvordan vi kan måle effekten av ledertrening.

 

 

 

About the author

Related Posts