Tre IT-prosjekter får DOGA-merket

Piql har utviklet en billigere og mer brukervennlig lagringsløsning for bedriftsmarkedet. Reaktor har laget et gratis AI-kurs som skal få folk flest til å skjønne hva kunstig intelligens er. Avo Consulting bruker design for å unngå voksesmerter. Nå mottar alle tre DOGA-merket.

Utmerkelsen blir delt ut onsdag 22. januar på DOGA-dagen 2020 i Oslo.

 

– DOGA-merket for design og arkitektur løfter fram de beste prosjektene og viser hvordan design og arkitektur bidrar til innovasjon og verdiskaping i Norge, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Tor Inge Hjemdal, administrerende direktør i Design og arkitektur Norge (DOGA), påpeker at DOGA-merket er den største og viktigste tverrfaglige prisen som deles ut til design- og arkitekturprosjekter i Norge. Han forteller at kriteriene for å få DOGA-merket er svært strenge, og roser de tre teknologiselskapene for å bruke design for å hevde seg i en IT-bransje der konkurransen er tøff.

– Det er utrolig viktig å ha et brukerfokus fra dag én, slik at du utvikler produkter, tjenester og konsepter tjenester som faktisk løser et behov og gir en mening. Piql, Reaktor og Avo Consulting viser stor modenhet ved å satse såpass helhjertet på design, sier han.

Brukervennlig dataleser

Da det norske lagringsselskapet Piql skulle lage en ny versjon av sin velkjente Piql Reader, ønsket de at den skulle være mer tilgjengelig for bedriftsmarkedet. Mens den gamle Piql Reader bare eksisterer i noen få eksemplarer og krever spesialkompetanse for å bruke, var målet med den nye versjonen at den skulle være brukervennlig og kompakt.

Derfor ble EGGS design koblet på. Sammen med Piql har de laget en ny Piql Reader som er sikker og enkel i bruk, og som er kompakt nok til å passe godt inn i de fleste kontormiljøer.

For øyeblikket har Piql produsert 10 eksemplarer av den nye dataleseren. Disse er på rundreise hos testkunder over hele verden, og tilbakemeldingene er svært gode.

Juryen er imponert over hvordan form og funksjon er ivaretatt i den nye versjonen av Piql Reader.

«Vi opplever Piql Reader som et helhetlig og godt gjennomtenkt produkt, som løser et potensielt stort problem for mange bedrifter på en elegant måte. At det har vakt stor interesse på det internasjonale markedet, forundrer oss ikke. Nye Piql Reader har potensial til å løse et viktig og voksende problem for mange bedrifter og organisasjoner når andre lagringsmåter ikke er sikre nok eller er uegnet av andre årsaker,» står det i jurykjennelsen.

Kunstig intelligens krever smart formidling

Alle snakker om kunstig intelligens, men hva er det egentlig? Det er utgangspunktet for et norsk-finsk designprosjekt der målet er å gi folk flest en innføring i AI.

Elements of AI er et gratiskurs som er utviklet av det finske design- og teknologiselskapet Reaktor, det norske designbyrået Feed og Universitetet i Helsinki. Da kurset ble lansert i Finland våren 2019 var målet at 1 prosent av alle finner skulle ta det. Innen utgangen av året hadde Elements of AI nær 200 000 registrerte brukere fra 110 land. Målet er derfor blitt oppgradert til at 1 prosent av verdens befolkning skal ta kurset innen 2020.

Ifølge juryen er Elements of AI et ypperlig eksempel på interaksjonsdesign og visuell kommunikasjon. Juryen er imponert over hvordan kunstig intelligens forklares gjennom design koblet med pedagogikk.

«Vi synes også at selve spillmekanikken er logisk og intuitiv med et godt oppsett og gode tekster. Den visuelle kommunikasjonen har en fin variasjon mellom bilder, tekst og illustrasjoner og fremstår som tiltalende og enkel. At dette er gratis for alle mennesker i verden, er nesten ikke til å forstå. Vi applauderer merkevinnerne for et visjonært og viktig prosjekt,» står det i juryens vurdering.

Konsulenter fikk nytt ansikt

Avo Consulting er et forholdsvis nystartet konsulentselskap som blant annet spesialiserer seg på kunstig intelligens. Eventyrlig vekst og kontorer i både Bergen, Oslo og Stockholm gjorde at konsulentene så behovet for å samle seg rundt en effektiv visuell identitet.

I samarbeid med designbyrået Bleed utviklet Avo Consulting et eget skriftsnitt basert på den legendariske fonten dingbats, som fikk navnet AvoDings. Det opprinnelige, rigide AVO-navnet ble byttet ut med et mykere Avo, noe som åpnet døren for en organiske og levende logo der -v-en og -o-en kan byttes ut med forskjellige symboler.

DOGA-juryen roser Avo Consulting for å våge å dyrke sin egenart i konkurranse med de store konsulentselskapene.

«Å ha en font som merkevarebærer er et smart grep for et fremadstormende konsulenthus, siden det er kostnadseffektivt, fleksibelt og enkelt å bruke. Dette er rett og slett en svært god måte å bruke design på,» skriver juryen i sin kjennelse.

Mer bærekraft og tverrfaglighet

DOGA-merket, som tidligere het Merket for god design, deles ut årlig til norske arkitektur- og designprosjekter i forbindelse med DOGA-dagen. Utmerkelsen løfter fram virksomheter og utøvere som har samarbeidet om innovative prosjekter der design og arkitektur skaper samfunns-, miljømessige eller økonomiske verdier.

– Det har vært en enorm bredde i årets søknader, samtidig som vi har lagt lista høyere enn noen gang før. Både bærekraft og tverrfaglighet er noe som går igjen hos veldig mange av de som mottar DOGA-merket i år. De beste design- og arkitekturprosjektene er de som svarer på konkrete samfunnsutfordringer, sier Tor Inge Hjemdal i DOGA.

DOGA er en stiftelse under Nærings- og fiskeridepartementet og en del av regjeringens virkemiddelapparat for økt innovasjon. Som pådriver for bærekraftig verdiskaping gjennom design og arkitektur, legger DOGA til rette for samarbeid mellom utøvere og virksomheter, eksperimentering med nye løsninger og formidling av innsikt og læring.

(Pressenytt) Henning Poulsen

 

About the author

Related Posts