Optimismen i arbeidsmarkedet øker behovet for IT

Arbeidsmarkedet er mer optimistisk enn på åtte år. Det betyr mer kniving om å rekruttere kompetente IT-arbeidere.

Bemanningsutsiktene er sterkere enn på lenge. 13 prosent av bedriftsledere sier at de planlegger å øke bemanningen fremover, som er det høyeste på åtte år. Bemanningen vil øke i fem av ni sektorer. Oslo-bedrifter er mest optimistiske. Det viser ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer for fjerde kvartal 2019.

En som merker optimismen er Marko Valsamidis, direktør i Experis Academy. Han jobber med å finne, utdanne og selge IT-kompetanse, og mener etterspørselen øker på tvers av bransjene.

– Alle skriker etter IT-ressurser. Konkurransen om talentene øker. Det blir stadig tøffere å rekruttere, sier han.

Maskindrevet paradigmeskifte

World Economic Forum spår at 42 prosent av dagens arbeidsoppgaver vil utføres av maskiner allerede i 2022. 58 millioner jobber vil forsvinne på grunn av automatiseringen, samtidig som 133 millioner nye jobber vil skapes.

Et vellykket skifte forutsetter at 54 prosent av den globale arbeidsstyrken opparbeider seg ny kompetanse. Valsamidis mener næringslivet og akademia har et ansvar for å bidra til et kompetanseløft.

– Det er på tide å tenke nytt om hvordan man innhenter riktig kompetanse. Fremover må bedriftene forberede seg på å selv bidra til kompetanseutvikling. Næringslivet og akademia må jobbe sammen for å takle omstillingen, sier han.

Frigjør ressurser gjennom utviklingsprogram

Experis Academy er et utviklingsprogram som tar sikte på å lære nyutdannede relevant teknologi og den spisskompetansen som markedet etterspør. Programmet reduserer tiden selskapene bruker på å lære opp nyansatte.

– Modellen fungerer bedre enn vi turte å håpe på. Studentene blir tryggere og mer selvsikre i sin nye rolle, samtidig som selskapene frigjør ressurser de tidligere måtte legge på opplæring.

Experis Academy ble etablert i Oslo i 2018, og har nylig blitt utvidet til Trondheim, Bergen, Stavanger og Stockholm.

Les mer på www.experisacademy.no.

———————————————————

Om Arbeidsmarkedsbarometeret:

ManpowerGroup har spurt 753 norske bedrifter innenfor om de har behov for å bemanne opp, bemanne ned eller om bemanningsbehovet er uendret kommende kvartal. ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer gjennomføres kvartalsvis og måler arbeidsgiveres forventninger til å øke eller redusere bemanningen i kommende kvartal. Det er en av de mest omfattende arbeidsmarkedsundersøkelser som utføres med tanke på størrelse, omfang og antall år den har blitt utført. Det unike er at den undersøker arbeidsgiveres forventninger for kommende kvartal. Undersøkelsen har blitt gjennomført i mer enn 50 år, og er et av de mest anerkjente arbeidsmarkedsbarometerne i verden. Den er basert på intervju blant et representativt utvalg bestående av 756 norske arbeidsgivere, og totalt nesten 59 000 offentlige og private arbeidsgivere i 43 land og regioner. ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer er en anerkjent indikator for økonomisk utvikling. Feilmarginen overstiger ikke +/- 3,6 prosent.

Andelen bedrifter som sier de skal bemanne opp fratrukket andelen bedrifter som sier de skal bemanne ned gir en indikator på ansettelseslysten i arbeidsmarkedet. Dette omtales som netto bemanningsutsikter.

About the author

Related Posts

Legg igjen et svar

Leave a Reply