EXPERIS Archive HOME > EXPERIS

Optimismen i arbeidsmarkedet øker behovet for IT

Arbeidsmarkedet er mer optimistisk enn på åtte år. Det betyr mer kniving om å rekruttere kompetente IT-arbeidere.

Arbeidsmarkedet er mer optimistisk enn på åtte år. Det betyr mer kniving om å rekruttere kompetente IT-arbeidere.