Ny teoriprøve skal gi bedre fremtidige sjåfører

I disse dager jobber Statens vegvesen og Sopra Steria med å utvikle et nytt teorisystem for alle slags førerkort. Målet er å sikre at de som tar teoriprøven faktisk kan det de skal.

– Det er absolutt ikke meningen å lure noen til å svare feil, snarere tvert om. Med det nye teorisystemet blir det enklere for kandidater som har kunnskapene på plass. Vi tror dette vil være et bidrag til bedre kvalitetssikring av sjåfører som igjen kan bidra til færre ulykker, sier prosjektleder Gunn Marit Høistad i Statens vegvesen.

Halvparten strøk i fjor

I 2018 besto under halvparten av kandidatene teoriprøven, mot 62 prosent tre år tidligere. Det meldes også om flere forsøk på juks. I Larvik ble rettsalen for liten da 26 personer måtte svare for teoriprøvejuks i fjor høst.

– Det blir vanskeligere å jukse med det nye systemet, fordi det legger opp til en mye større variasjon i oppgaver og spørsmålsstilling. Denne uforutsigbarheten vil også gjøre det mer lønnsomt å lese hele pensum, fremfor å bare øve seg på å bestå prøven, sier Høistad.

På lag med fagsiden

Prosjektet hadde oppstart i fjor høst. Det nye systemet, som får navnet eTeori, skal lanseres i løpet av 2020. Systemet skal støtte alle slags førerprøver, fra vanlig førerkort til farlig gods, drosjeløyve, droner og helikopter.

Sopra Steria, som har jobbet med Statens vegvesen i en årrekke og som i dag forvalter etatens Trafikant-portefølje, bemanner prosjektet med utviklere, arkitekt, og en teknisk tester.

– Vi følger et smidig utviklingsløp og jobber i korte sprinter med autonome team, der både prosjekteier, prosjektleder og testleder deltar. Det er lagt opp til et tett samarbeid mellom prosjektteamet og fagsiden i Statens vegvesen. Leveransene er hyppige og vi kjører hele tiden tester, slik at prosjektet holder rett kurs, sier Ann-Kristin Skarbøvig, direktør i Sopra Steria transportsektor.

Interaktive oppgaver

Foreløpig har prosjektet brukt mest tid på modulen som skal benyttes av de som lager teorioppgavene til førerprøven. Det er ifølge Gunn Marit Høistad viktig å få til en god flyt innad i Statens vegvesen mellom oppgaveskriving, kvalitetssikring, oversetting og juridisk kontroll.

Når eTeori kommer på plass blir det enklere å lage oppgaver, og Statens vegvesen kan ta i bruk flere oppgaveformer, i tillegg til «multiple choice» som oppgavene i hovedsak er i dag. Det blir også flere interaktive elementer etter hvert. For eksempel vil det brukes animerte videoer hvor kandidaten selv kan stoppe og starte kjøreturen som besvarelse på en oppgave. Systemet støtter fem språk, og kandidaten kan veksle mellom forskjellige språk underveis i besvarelsen.

Høistad forteller at fagsiden i Statens vegvesen er svært engasjert i prosjektet, og at de har levert en betydelig mengde brukerhistorier som utviklerne kan jobbe videre med.

– Samtidig er utviklerne flinke til å utfordre oss, noe som har gjort at prosjektet gradvis har endret karakter og gått fra produktfokus til en mer designdrevet tilnærming, sier hun.

Nybrottsarbeid

Høistad gleder seg over at prosjektet er i rute både på tid og kostnad. Og siden prosjektet på mange måter bryter ny grunn i Norge, er det flere andre etater og organisasjoner som allerede har vist sin interesse.

– Vi er i dialog med blant andre Luftfartstilsynet, noe som for meg er et bevis på at vi jobber svært riktig. Modellen vi er i ferd med å utvikle vil kunne brukes av mange ulike instanser og kan potensielt gi store besparelser for samfunnet, sier Høistad.

About the author

Related Posts

Legg igjen et svar

Leave a Reply