Sterk vekst i Vivento

Vivento har i de siste to årene hatt en vekst på 57 prosent. Hva er årsaken til denne veksten?

 

–De beste rådgiverne ønsker å jobbe i et miljø som preges av kompetansedeling og støtte, sier administrerende direktør Rune Hjortdahl.

I perioden 2016-2018 økte IT-selskapet Vivento sin omsetning med 57 % og kvinneandelen har i samme periode gått fra 20 til 35 %.

–Vi har satset bevisst på å drive med digital omstilling og har truffet godt på markedet. Vi ansetter rådgivere med faglig dyktighet, samt erfaring fra digitale omstillingsprosjekter på kundesiden. Videre har vi kontinuerlig kompetansebygging for hver enkelt av våre konsulenter.

Når det gjelder bedriftskultur så sier Hjortdahl:

–De beste rådgiverne ønsker å jobbe i et miljø som preges av kompetansedeling og der man støtter hverandre. Dette er helt vesentlig for at vi skal lykkes med å tiltrekke oss og beholde de dyktigste rådgiverne.  Jeg opplever også at når vi ansetter rådgivere som deler våre verdier på dette, så forsterkes denne kulturen.

Kvinneandelen økt fra 20 til 35 % i perioden. Hva er årsaken til dette?

–Jeg opplever at vi blir både et bedre og et mer attraktivt selskap ved å øke kvinneandelen. Når det er sagt, så opplever jeg ikke at vi egentlig har endret måten vi har rekruttert på. Vi går alltid etter de beste konsulentene og rådgiverne, og disse er i økende grad kvinner.

Hvilken kundegruppe har dere, og hvilke satser dere på?

–Vi har en klart overvekt av oppdragene våre innen offentlig sektor, som er drevet at mange store omstillingsbehov. Både kommuner og statlige aktører opplever store endringer som følge av digitaliseringen, og etterspør rådgivere som både har kunnskap og erfaring knyttet til ny teknologi og omstilling, men som også kjenner forvaltningen. Vi har en bred kundeportefølje som spenner over offentlig forvaltning, helse, transport og forsvar. Vi har også satset spesielt på å bistå i forbindelse med gjennomføringen av kommune- og regionsreformen.

–Innen privat sektor har vi satset spesielt på varehandel. Her satser man jo spesielt mye på ny teknologi som svar på de utfordringene man står ovenfor i forhold til netthandel, «butikkdøden» og trusselen fra store internasjonale aktører.

 

About the author

Related Posts

Legg igjen et svar

Leave a Reply