Norge blant de beste

Norge fremdeles er blant de fremste innen e-forvaltning i Europa, viser ny rapport.

For 17. året på rad lanserer Capgemini sin årlige statusrapport om digitalisering i offentlig sektor, 2020 eGovernmental Benchmarki samarbeid med IDC og Politecnico di Milano, på oppdrag av EU-kommisjonen. Undersøkelsen omfatter mer enn 10 000 nettsteder i 36 europeiske land, og viser en positiv utvikling av digitale tjenester i offentlig sektor i Europa for innbyggere og virksomheter.

Rapporten viser at digitalisering av offentlig sektor går i riktig retning, og at Norge fremdeles er blant de fremste innen e-forvaltning i Europa.

«Norsk offentlig sektor har lenge vært ledende på digitalisering i Europa. Samtidig forventer folk flest at digitale tjenester fra det offentlig skal være på høyde med de beste private tjenestene. Å få til dette krever innsats som bryter med vante arbeidsformer og strukturer», sier Eirik Sodal, som jobber med digitalisering av offentlig sektor i Capgemini Invent.

Cybersikkerhet blir enda viktigere som følge av Covid-19

Covid-19 pandemien viser viktigheten av digitalisering av offentlig tjenester. Det er helt nødvendig å gi innbyggere gode digitale tjenester. Dette medfører imidlertid utfordringer knyttet til cybersikkerhet som stadig er en bekymring. Kun 20% av de digitale tjenestene testet møter halvparten av basiskravene til cybersikkerhet, samtidig som stadig flere tjenester blir digitale. Dette øker risikoen for og konsekvensene ved sikkerhetsbrudd.

Resultatene fra årets rapport viser også at sikkerhet knyttet til persondata fortsatt er en potensiell barriere for e-forvaltning, spesielt nå som flere jobber digitalt på hjemmekontor.

«De nye arbeidsformene som oppstår under covid-19 forsterker enkelte utfordringer knyttet til informasjonssikkerhet. Vi ser økt risiko både knyttet til tekniske og fysiske sikkerhetsbrudd når man jobber fra mange lokasjoner med nye samarbeidsverktøy. I Capgemini opplever vi økt fokus og bevissthet rundt informasjonssikkerhet og personvern hos våre kunder», sier Hilde Valø, leder for Cybersecurity i Capgemini Norge.

Nasjonale tiltak for å møte utfordringene

Kartlegginger viser at hver tredje statlige virksomhet ikke har tilstrekkelig styring og kontroll på informasjonssikkerheten[1]. Dette understreker viktigheten av å forbedre sikkerhetsnivået for at innbyggere skal stole på offentlige nettsider og tjenester.

Digitaliseringsdirektoratet har en sentral rolle i arbeidet med å styrke og samordne digital sikkerhet i offentlig sektor. De deltar også i arbeidet med å realisere Regjeringens strategi «Nasjonal strategi for digital sikkerhet», som skal møte utfordringene som følger av en raskere og mer gjennomgående digitalisering av det norske samfunnet.

«Informasjonssikkerhet er avgjørende for at innbyggerne skal ha tillit til offentlige digitale tjenester og for at vi skal nå målet om én digital offentlig sektor. Virksomhetene må prioritere å jobbe systematisk med informasjonssikkerhet. De må kjenne sitt eget risikobilde, gjennomføre øvelser, kartlegge sikkerhetskultur og iverksette nødvendige tiltak. For å lykkes trenger de veiledning. Vi samarbeider derfor med en rekke andre offentlige aktører om en felles veiledning. Den skal gjøre det enklere for statlige og kommunale virksomheter å jobbe systematisk med informasjonssikkerhet», sier seksjonssjef Kjetil Korslien i Digitaliseringsdirektoratet.

Cybersikkerhet inn i styrerommet

Innføringen av GDPR / personvernforordningen har ført til økt fokus på informasjonssikkerhet, særlig knyttet til personopplysninger. Skremselbildet om store bøter har blitt en vekker for mange ledere. Den raskere digitaliseringen som vi nå ser viser viktigheten av vedvarende vektlegging av cybersikkerhet.

«Manglende cybersikkerhet får stadig større konsekvenser for virksomheter som rammes. Ikke bare store kortsiktige økonomiske tap, men også langsiktige tap av tillitt som kan undergrave virksomheten. Dette er noe alle toppledere må være bevisst på, og som er særlig viktig for offentlig sektor», sier Hilde Valø.

For mer informasjon, last ned rapporten her.

[1] https://www.difi.no/rapport/2018/06/arbeidet-med-informasjonssikkerhet-i-statsforvaltningen

About the author

Related Posts