Kontrakt med e-helse

Capgemini har signert en ny kontrakt med Direktoratet for e-helse.

Etter en tilbudsprosess som har pågått siden utlysningen ble annonsert høsten 2018, vant Capgemini konkurransen om å utvikle felles søknads- og saksbehandlingsløsning. Kontrakten omfatter også videreutvikling av helsedata.no.

Helsedataprogrammet skal bidra til mer og bedre helseforskning ved å gjøre tilgangen til helsedata enklere for forskere og andre som trenger tilgang til helsedata. Felles løsning for søknads- og saksbehandling er en viktig del av den stegvise utviklingen programmet står for.

Første leveranse av saksbehandlingsløsningen skal realiseres i løpet av høsten. Deretter fortsetter stegvis utvikling av løsningen som i første omgang skal brukes av registerforvaltere. Etter hvert skal løsningen også knyttes sammen med felles søknadsskjema for å gjøre arbeidsprosesser mer effektive både for søkere og forvaltere.

– Vi valgte den leverandøren som var best både på løsning og pris. Dette er et spennende samarbeid og vi er opptatt av god framdrift slik at tilgangen til helsedata og saksbehandlingen faktisk kan effektiviseres, sier divisjonsdirektør for divisjon utvikling og forvaltning, Bodil Rabben.

– Denne avtale bekrefter vår posisjon som en betydningsfull aktør inn mot helsesektoren og det samfunnsoppdrag som vi bidrar til. sier Jens Middborg, Country Manager, Capgemini Norge AS.

I 2015 inngikk Capgemini en rammeavtale med Direktoratet for e-helse som omfattet standard IT tjenester som IT utvikling og test.

Direktoratet for e-helse skal etablere standarder og forvalte og realisere digitale, nasjonale e-helseløsninger som bidrar til en effektiv helsetjeneste med høy kvalitet. Samfunnsoppdraget til Direktoratet for e-helse er å bidra til én helthetlig og kunnskapsbasert helse- og omsorgstjeneste som utnytter de teknologiske mulighetene og involverer innbyggere. Målet er å skape bedre resultat av helsehjelp, bedre utnyttelse av kapasitet og ressurser – og med dette bidra til bedre helse. Direktoratet for e-helse er et fag- og myndighetsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet.

About the author

Related Posts

Legg igjen et svar

Leave a Reply