Myte at topplederen jobber mye

Young Businessman full of ideas looking out of window.

92 prosent av norske ledere jobber mindre enn 50 timer pr. uke, viser Lederundersøkelsen 3.0 fra AFF.

I boken Livet som leder (fagbokforlaget) fremlegges data fra Lederundersøkelsen 3.0, der nærmere 3.000 norske ledere har svart på spørsmål blant annet om sine viktigste utfordringer som leder.

Undersøkelsen slår fast at norske ledere ikke jobber mer enn f.eks forskere eller andre utøvere av frie yrker. Undersøkelsen viser også at kvinnelige ledere i snitt jobber mindre enn menn, uten at forskerne kunne utdype mer om årsaken til dette forholdet.

Selv om 70 prosent av lederne jobber under tidspress, føler likevel lederne seg mindre stresset enn sine medarbeidere – det viser seg at medarbeidere på lavere nivå i hierarkiet er mer stresset enn sine ledere.

Norske ledere bruker mest tid på å sette i gang nye prosjekter, spre informasjon, håndtere avvik og forhandlinger. De prioriterer først kunder, deretter økonomi ellers står arbeidsmiljø og trivsel på arbeidsplassen høyt på lederens agenda.

Ellers kunne forskerne slå fast at matriseorganisasjonen er i kraftig økning, at de fleste organisasjoner omorganiserer hvert 3. år: Dette medfører en for sterk tro på at struktur løser problemer, mener forskerne.

Kilde: AFF Livet som leder Lederundersøkelsen 3.0

About the author

Related Posts

Legg igjen et svar

Leave a Reply