Halvparten opplever konflikter på jobben

Ofte konflikter mellom ledelse og ansatte på norske arbeidsplasser, viser undersøkelse.

Konflikter er ofte en uunngåelig del av arbeidslivet, men riktig håndtert kan mange lede til økt jobbengasjement. Norske virksomheter synes imidlertid å ha godt stykke igjen før de mestrer konflikthåndteri

 Det fremkommer i en landsrepresentativ undersøkelse utført av Infact på vegne av Dale Carnegie Training Norway. Over halvdelen (50,5 prosent) av de spurte som er i jobb, svarte at det hender at de opplever konflikter på arbeidsplassen. Flest (42,8 prosent) opplever konflikter oftest mellom ledelse og ansatte, mens 35,5 prosent sier det er oftest konflikter mellom de ansatte, og kun 5,8 prosent sier det er oftest konflikter mellom ledere.

 Interessant er det imidlertid at de med ledelse- og personalansvar oftest opplever konflikter mellom ansatte uten at de som ledere er en del av konflikten, mens de uten ledelse- og personalansvar oftest opplever konflikter mellom ledelse og ansatte.

– Konflikter er som regel ikke til å unngå på en arbeidsplass, og hva som er en konflikt er ofte en subjektiv oppfatning. At ledere derfor mener det er oftest konflikter mellom ansatte i større grad enn de uten lederansvar kan jo ha sammenheng med at ledere ofte involveres for å løse opp i slike konflikter uten at konflikten nødvendigvis eksponeres for kolleger, mener Grete Valseth i ledertreningsselskapet Dale Carnegie Training.

 – Når jeg sier konflikter er uunngåelige er det fordi det noen ganger handler om uenigheter knyttet til for eksempel lønn og sosiale ordninger. Mange av de mer mellommenneskelige konfliktene som knyttes til lederstil, arbeidsmetodikk og samarbeid seg i mellom, er det derimot mulig å både håndtere godt og unngå ved hjelp av kommunikasjon og bevisst ledelse. En konflikt som blir godt løst kan utløse større jobbengasjement, sier Valseth.  

 Norske virksomheter har imidlertid et godt stykke å gå når det gjelder god konflikthåndtering. Kun litt over en tredjedel (35,8 prosent) mener arbeidsplassen håndterer konflikter godt (24,8 prosent) eller svært godt (11 prosent), mens godt over en fjerdedel (28,2 prosent) synes det blir dårlig eller svært dårlig håndtert. 40 prosent av de som sier konflikthåndteringen er god eller svært god sier også de er svært engasjert i jobben sin.

 – Konflikt er ikke nødvendigvis en negativ ting. Det er også uttrykk for at folk bryr seg; de er engasjerte og villige til å argumentere for sitt ståsted og mulighet til å lykkes i jobben. Ledere trenger å involvere sine medarbeidere i situasjonen. Konflikter bunner ofte i uenigheter. Still spørsmål for å få frem de ulike synspunktene, utforsk måter å gjøre ting annerledes på, dyrk frem innovasjon og utenfor boksen-tenkning. Det vil øke engasjementet positivt. Vi vet at selskaper med engasjerte medarbeidere utkonkurrerer andre selskaper med inntil 202 prosent, avslutter Valseth.

 Den landsrepresentative undersøkelsen er gjennomført av analysebyrået Infact i november 2014 med 1008 respondenter.

About the author

Related Posts

Legg igjen et svar

Leave a Reply