Dette må styrene prioritere i 2016

De beste styrene vil i 2016 fokusere på styrets effektivitet, sørge for best mulig kombinasjon av kunnskap og erfaring, og styrke åpenhet og ansvarlighet, i følge konsulentselskapet EY.

Organisasjoner vil i 2016 stå overfor en rekke kritiske utfordringer – inkludert raskt skiftende teknologi, miljørisiko, regulatoriske og juridiske krav, større endringer i markedene, etiske brudd, og store data og Cybersecurity problemer – som truer langsiktighet og bærekraft.  Styremedlemmer har en unik mulighet å stå frem og proaktivt overvåke utviklingen og

implementering av effektive, langsiktige strategier som reagerer på
disse utfordringene.

EY mener at styrene bør ha fokus på følgende:

  • Effektivitet i styret, sammensetning og rekruttering av nye styremedlemmer
  • Investor og dialog med interessenter
  • Cybersecurity beredskap
  • ERM (Enterprise Risk Management )
  • Talent risk management

Det er ofte et tilbakevendende spørsmål for styremedlemmer og deres organisasjoner –
hvordan skal styret fungere best mulig?

Styret bør gjennomføre jevnlige egenevalueringer, for å sikre effektiviten hos styremedlemmene.  .
Effektive styrene vil balansere synspunkter fra erfarne styremedlemmer med et friskt perspektiver fra nye medlemmer. Disse styrene vil være sikker på at den aktuelle bredden av bransjeekspertise er representert i styrerommet, og at sammensetningen av styret reflekterer ulike sektorer. Styrer vil søke styremedlemmer med kunnskap og erfaring for å matche styrerommet talenter for best mulig å utvikle forretningsstrategier som reflekter et global økonomiske miljø og teknologiske og demografiske endringer.

Dialog med investorer

Dagen for passiv investering er bak oss. Investorer rundt verden spør stadig vanskeligere spørsmål om de sakene som betyr mest for dem. De ønsker å forstå styrets tilsyn med helhetlig risikostyring, herunder nye risikoer, strategi og gjennomføring.

Investorer ønsker meningsfylt  kommunikasjon og engasjement med styret leder på saker
som selskapets strategi, styresammensetning (herunder mangfold), direktør ansiennitet, karriererådgivning og lederlønninger.
Effektiv kommunikasjon fremstår som en voksende ansvar for bedriftens styre.

Cybersecurity

Bruk av nye teknologier og et økosystem av digital samhandling  øker organisasjonens risiko for tyveri av sine mest verdifulle eiendeler, som inkluderer konfidensielle kundedata og viktig informasjon som intellektuell eiendom og strategiske blåkopier. Beredskap er den første forsvarslinje. Men bare 7% av organisasjoner hevder å ha en robust strategi på dette området.

Enterprise Risk management

Styrene må videre sørge for at selskapene er har god infrastruktur, en styrket krisestab og
en strategi som vektlegger en god balanse mellom forebyggende og responsiv taktikk. Det betyr å være i stand til å effektivt lede en organisasjon gjennom lag av risiko og trusler, og ha risikovilje og være godt forberedt på å svinge seg rundt i avgjørende situasjoner for å håndtere eventuelle hendelser.

Å vite hvor svakhetene ligger er avgjørende. Styrene må sørge for at  selskapene har et system og backup plan som forenkler data migrasjon i en krise. Effektivt tilsyn av ERM bør være høyt på agendaen og bør omfatte operasjonell, finansiell, strategisk, etterlevelse og omdømmerisiko.

Talent risk management

Styret må erkjenne og føre tilsyn med styring av tre
sentrale risikoer: kultur, talent og strategi. Talent og kultur er uten tvil den største
førere av innovasjon, vekst og evnen til å konkurrere.

Tilgang til talent vil være en av de største risikoene som styrer vil stå overfor i 2016, og styret spiller en viktig rolle i å sikre kontinuerlig god ledelse og fokusere på å bygge opp talenter i organisasjonen.
Styrene må  fokusere på hvordan å forberede generasjonsoverganger i sine organisasjoner
og forutse skiftende dynamikken på styrerommet og forvaltningsnivåer. Etter hvert som nye og komplekse muligheter og risiko  fremstå med utvikling av strategier i markeder i vekst, ser det viktig å satse på riktige personene som har evnen til å utføre på strategiene som er lagt.

Kilde: EY.com

About the author

Related Posts

Legg igjen et svar

Leave a Reply