Sopra Steria scoret best på totalinntrykk blant 29 sentrale konsulentselskap som var med i vår undersøkelse Management Consulting 2021.

 

Utdrag av rapporten:

 

Bestill hele rapporten på lenken under. Pris Kr 3 900.-. Eller kontakt oss på kontakt@konsulentguiden.no, eller mob: 988 83 746.

 

https://www.konsulentguiden.no/management/bestill-rapport

 

Rapporten gir nyttig informasjon om fremtidige konsulentkjøp. Undersøkelsen gir informasjon om hva som blir kjøpt og planlegges av tjenestekjøp, samt hvor de ulike selskapene ligger an på kjennskap, gjenkjøp, inntrykk og verdiskapning. Videre tar den for seg:

 

  • Covid 19 og hvordan pandemien påvirker bruken av konsulenttjenester
  • Informasjonsinnhenting før konsulentkjøp
  • Årsak til konsulentkjøp
  • Hvor fornøyde kundene er på 14 parametere innen kundetilfredshet (alle selskap samlet).

 

Konsulentguiden har i 25 år laget rapporter/analyser om konsulentbransjen i Norge – og har konsulentselskapene som kunder. Vi benchmarker selskapene innen sentrale parametere innen kundetilfredshet, og gjør en analyse av tjenester konsulentkjøperen har kjøpt det siste året og planlegger å kjøpe fremover.