BESTILL RAPPORT

I mai/juni 2021 leverer vi årets rapport innen Management Consulting. Vi har siden 2010, undersøkt markedet for kjøp av konsulenttjenester innenfor Management Consulting. Målet med undersøkelsen er å gi innkjøpere og leverandører et nøytralt innblikk på leverandører av tjenester innenfor forretningskritiske spørsmål. Kontakt oss ved spørsmål og forspørsel om pris for deres selskap.

I November/Desember kommer årets IT-rapport. 

Tidligere rapporter kan også bestilles og vi lager gjerne skreddersøm.

Du kan bestille rapporter med eller uten benchmark. Benchmarken må bestilles før våre årlige datainnsamlinger. For IT er dette i november og innen Management Consulting så er det i april. I benchmarkern blir sentrale selskaper målt på 14 parametere innen kundetilfredshet.

I rapportene uten benchmark er IT og management nesten like bortsett fra at det er ulike tjenester som blir målt, samt at IT også tar for seg aktuelle IT-trender.

IT-trender 2020 – utgitt desember 2020

 • 13 trender innen IT. Hva blir kjøpt og planlegges å kjøpe
 • 23 Sentrale tjenester innen IT. Hva blir kjøpt og planlegges å kjøpe
 • De mest sentrale konsulentselskapene blir målt på inntrykk, sannsynlighet for nytt engasjement for gjenkjøp og verdiskapning.
 • Vi måler informasjonskanaler til kjøp. 20 % bruker Konsulenguiden (konsulentkjøp 50-100 mill)
 • Vi kartlegger 9 årsaker til kjøp

Vi svarer gjerne på spørsmål. E-post: lars.rommen@konsulentguiden.no eller mob: 988 83 746.

  Navn

  E-post

  Adresse

  Telefon

  Firma