BESTILL RAPPORT

I 2019 kan vi levere rapporten Management Consulting 2019 og IT-trender: Kontakt oss for forespørsel om pris:
Konsulentguiden har siden 2010, undersøkt markedet for kjøp av konsulenttjenester innenfor Management Consulting. Målet med undersøkelsen er å gi innkjøpere og leverandører et nøytralt innblikk på leverandører av tjenester innenfor forretningskritiske spørsmål.

Du kan bestille rapporter med eller uten benchmark. Benchmarken må bestilles før våre årlige datainnsamlinger. For IT er dette i november og innen managment så er det i april. I benchmarkern blir sentrale selskaper målt på 14 parametere innen kundetilfredshet.

I rapportene uten benchmark er IT og management nesten like bortsett fra at det er ulike tjenester som blir målt, samt at IT også tar for seg aktuelle IT-trender.

IT-trender 2019 – utgitt desember 2019

  • 13 trender innen IT. Hva blir kjøpt og planlegges å kjøpe
  • 23 Sentrale tjenester innen IT. Hva blir kjøpt og planlegges å kjøpe
  • De mest sentrale konsulentselskapene blir målt på inntrykk, sannsynlighet for nytt engasjement for gjenkjøp og verdiskapning.
  • Vi måler informasjonskanaler til kjøp. 20 % bruker Konsulenguiden (konsulentkjøp 50-100 mill)
  • Vi kartlegger 9 årsaker til kjøp

Vi svarer gjerne på spørsmål. E-post: [email protected] eller mob: 988 83 746.

Navn

E-post

Adresse

Telefon

Firma