BESTILL RAPPORT

Konsulentguiden har siden 2010, undersøkt markedet for kjøp av konsulenttjenester innenfor Management Consulting og IT. Målet med undersøkelsene er å gi innkjøpere og leverandører et nøytralt innblikk på leverandører av tjenester innenfor forretningskritiske spørsmål. Kontakt oss ved spørsmål.

Tidligere rapporter kan også bestilles og vi lager gjerne skreddersøm.

 

Management Consulting 2022

Datainnsamlingen for årets rapport begynner 7 februar og de som vil benchmarke seg mot de andre selskapene må

bestille rapport innen denne datoen. Selve benchmarken er på 14 parametere innen kundetilfredshet som

kompetanseoverføring til kunde og faglig dyktighet. 

Rapporten tar blant annet for seg:

 

 • 19 tjenester innen Management Consulting. Eks: Ledelsesutvikling, prosjektledelse, endringsledelse, innovasjon og gevinstrealisering.  Hva blir kjøpt og planlegges å kjøpe?
 • De mest sentrale konsulentselskapene blir målt på inntrykk, sannsynlighet for nytt engasjement for gjenkjøp og verdiskapning.
 • Vi måler informasjonskanaler til kjøp. 20 % bruker Konsulenguiden på konsulentkjøp på 50-100 mill.
 • Vi kartlegger 9 årsaker til kjøp

 

Rapporten vil utgis i slutten av mars 2022. 

Pris for full benchmark Kr 49 000.-

Pris for generell rapport, uten benchmark Kr 9 900.-

 

IT-trender 2021 – utgitt desember 2021

 • 15 trender innen IT. Hva blir kjøpt og planlegges å kjøpe
 • 23 Sentrale tjenester innen IT. Hva blir kjøpt og planlegges å kjøpe
 • De mest sentrale konsulentselskapene blir målt på inntrykk, sannsynlighet for nytt engasjement for gjenkjøp og verdiskapning.
 • Vi måler informasjonskanaler til kjøp. 20 % bruker Konsulenguiden (konsulentkjøp 50-100 mill)
 • Vi kartlegger 9 årsaker til kjøp

 

Generell rapport pris Kr 3 900.-

 

Med benchmark 

For de som bestiller benchmark i forkant av datainnhentingen: Benchmark på 14 parametere innen kundetilfredshet i forhold til sine konkurrenter.

Pris Kr 49 000.-.

 

Vi svarer gjerne på spørsmål. E-post: lars.rommen@konsulentguiden.no eller mob: 988 83 746.

  Navn

  E-post

  Adresse

  Telefon

  Firma