BESTILL RAPPORT

Konsulentguiden har siden 2010, undersøkt markedet for kjøp av konsulenttjenester innenfor Management Consulting og IT. Målet med undersøkelsene er å gi innkjøpere og leverandører et nøytralt innblikk på leverandører av tjenester innenfor forretningskritiske spørsmål. Kontakt oss ved spørsmål.

Tidligere rapporter kan også bestilles og vi lager gjerne skreddersøm.

Her er våre nyeste rapporter:

IT-trender 2023 – Bærekraft

Spesielt i år så tar vi for oss bærekraft som er en sentral del av vår samtid, og hvordan konsulentselskapene kan bidra med et bærekraft for organisasjoner i Norge:

 

 • Om konsulentene bidrar til å hjelpe kundene med å nå sine bærekraftmål
 • Om konsulentene alltid inkluderer bærekraft i prosjektene
 • Om konsulentene har introdusert metodeverk/arbeidsmåter som sørger for at bærekraft er en del av nye initiativ/prosjekt
 • Om bærekraft har ført til økt digitaliseringsbehov
 • Om bærekraft har ført til nye tjenester/forretningsmodeller

 

Rapporten er i salg nå

 • 15 trender innen IT. Hva blir kjøpt og planlegges å kjøpe
 • 23 Sentrale tjenester innen IT. Hva blir kjøpt og planlegges å kjøpe
 • De mest sentrale konsulentselskapene blir målt på inntrykk, sannsynlighet for nytt engasjement for gjenkjøp og verdiskapning.
 • Vi måler informasjonskanaler til kjøp. 20 % bruker Konsulenguiden (konsulentkjøp 50-100 mill)
 • Vi kartlegger 9 årsaker til kjøp

 

Generell rapport pris Kr 9900.-.

 

Med benchmark 

Benchmark på 14 parametere innen kundetilfredshet i forhold til sine konkurrenter. Her lager vi også minibenchmarks mot et utvalg av sammenliknbare konkurrenter i tillegg.

Pris Kr 53 000.-.

 

Vi svarer gjerne på spørsmål. E-post: lars.rommen@konsulentguiden.no eller mob: 988 83 746.

Management Consulting 2022

Rapporten tar blant annet for seg:

 

 • 19 tjenester innen Management Consulting. Eks: Ledelsesutvikling, prosjektledelse, endringsledelse, innovasjon og gevinstrealisering.  Hva blir kjøpt og planlegges å kjøpe?
 • De mest sentrale konsulentselskapene blir målt på inntrykk, sannsynlighet for nytt engasjement for gjenkjøp og verdiskapning.
 • Vi måler informasjonskanaler til kjøp. 20 % bruker Konsulenguiden på konsulentkjøp på 50-100 mill.
 • Vi kartlegger 9 årsaker til kjøp

 

Rapporten ble utgitt april 2022. 

 

Pris for generell rapport Kr 4 900.-, og den kan fremdeles bestilles.