BESTILL RAPPORT

Vi har siden 2010, undersøkt markedet for kjøp av konsulenttjenester innenfor Management Consulting og IT. Målet med undersøkelsene er å gi innkjøpere og leverandører et nøytralt innblikk på leverandører av tjenester innenfor forretningskritiske spørsmål. Kontakt oss ved spørsmål.

Tidligere rapporter kan også bestilles og vi lager gjerne skreddersøm.

 

IT-trender 2021 – utgis i november

 • 15 trender innen IT. Hva blir kjøpt og planlegges å kjøpe
 • 23 Sentrale tjenester innen IT. Hva blir kjøpt og planlegges å kjøpe
 • De mest sentrale konsulentselskapene blir målt på inntrykk, sannsynlighet for nytt engasjement for gjenkjøp og verdiskapning.
 • Vi måler informasjonskanaler til kjøp. 20 % bruker Konsulenguiden (konsulentkjøp 50-100 mill)
 • Vi kartlegger 9 årsaker til kjøp

Pris Kr 3900.-.

 

Med benchmark 

For de som bestiller benchmark i forkant av datainnhentingen: Benchmark på 14 parametere innen kundetilfredshet i forhold til sine konkurrenter.

Pris Kr 49 000.-.

 

Management Consulting 2021

I mai 2021 leverte vi årets rapport innen Management Consulting. Den generelle delen kan fremdeles bestilles og tilsvarer rapporten innen IT (over), men tjenestene som blir evaluert er selvfølgelig andre. Eks: Ledelsesutvikling, prosjektledelse, endringsledelse, innovasjon og gevinstrealisering. 

Pris Kr 3 900.-.

 

Vi svarer gjerne på spørsmål. E-post: lars.rommen@konsulentguiden.no eller mob: 988 83 746.

  Navn

  E-post

  Adresse

  Telefon

  Firma