Rapporten Management Consulting 2024

Konsulentguiden er en anerkjent og etablert aktør innen konsulentbransjen i Norge, med en historie som strekker seg over mer enn 20 år. Vårt hovedformål er å utarbeide analyser, statistikk og rapporter som gir innsikt i konsulentbransjen.
Her er et sammendrag av rapporten 2024: Management Consulting 2024

Konsulentguiden har gjennomført analyser av markedet for kjøp av konsulenttjenester innenfor Management Consulting siden 2010. Årets analyse fokuserer spesifikt på tjenesteområder innenfor bærekraft.

Årets undersøkelse er foretatt i samarbeid med Norstat og er gjennomført kvantitativt blant konsulentkjøpere i offentlig og privat sektor. Undersøkelsen baserer seg på data samlet inn i perioden 23. mars til 21. april 2024. Respondentene er kontaktet via telefon og e-post, og innsamling av data er foretatt med nettskjema. Totalt antall respondenter for denne undersøkelsen er 844.

Formålet med denne årlige undersøkelsen er å gi både innkjøpere og leverandører et objektivt og nøytralt innblikk i landskapet av tjenesteleverandører innenfor forretningskritiske spørsmål.
Gjennom Konsulentguidens analyser får innkjøpere muligheten til å få en grundig forståelse av det norske markedet for konsulenttjenester. Dette er spesielt verdifullt for organisasjoner og bedrifter som søker ekstern ekspertise og rådgivning innen områder som er avgjørende for deres virksomhet. Ved å ha tilgang til en slik analyse kan innkjøpere danne seg et helhetlig bilde av markedet.

For leverandørene av konsulenttjenester gir Konsulentguiden en plattform for å bli synlige og presentere seg for potensielle kunder. Analyseresultatene kan hjelpe leverandører med å skille seg ut i markedet og fremheve deres spesifikke ekspertise og styrker. Ved å være inkludert i Konsulentguiden kan leverandører vise at de er en pålitelig og troverdig aktør i bransjen.
Ta kontakt med oss for mer informasjon