Management
/
Oslo

The Assessment Company

nettsted
Adresse
Nydalsveien 28, 0484 Oslo
Telefon

The Assessment Company (AC) er et nordisk konsulentselskap som leverer tjenester innen strategi- og organisasjonsutvikling, trening og kompetanseutvikling og rekruttering og utvelgelse. Vårt mål er å hjelpe klienter med å utvikle deres organisasjon til å oppnå sine ambisjoner og skape verdi og varig endring. AC har kontorer i Oslo, Trondheim, Bergen, Hamar og Stockholm.

Med et ønske om å tilføre noe nytt til en bransje som hadde stått stille lenge – der starter vår historie. Realiseringen av dette har gjort oss til et av Nordens raskest voksende konsulenthus, og en viktig strategisk samarbeidspartner for våre kunder. Da The Assessment Company ble etablert, var vårt spørsmål: Hvorfor rekrutterer alle selskaper på samme måte som før, til tross for at treffsikkerheten i tradisjonelle metoder for rekruttering er for lav? Løsningen ble PEOPLE LAB.™, som i dag er et av våre viktigste verktøy på tvers av tjenesteområdene innen strategi og organisasjonsutvikling, trening og kompetanseutvikling og rekruttering og utvikling. En treningsarena for næringslivet, ofte med caseoppgaver og filmopptak som utgangspunkt. I PEOPLE LAB.™ setter vi mennesker i sentrum.

Read More
  • Established Date
    2014