Executive search
/

Taplow Consulting Norge

Adresse
Parkveien 57
Telefon

TAPLOW har vært representert i Norge siden 2004. Våre konsulenter har i gjennomsnitt mer enn 10 års erfaring som rådgivere i rekrutteringsprosesser. I tillegg til bred konsulenterfaring har våre rådgivere variert erfaring fra operative stillinger i norsk næringsliv. Taplow Consulting Norge AS er eid av partnerne i Norge.

Våre verdier bygger på integritet, leveransedyktighet og profesjonalitet, og grunnlaget i vårt arbeid skal bygge på en klar forståelse av kundens verdier, strategier og behov, sammen med en omforent forståelse av behov knyttet til stillingen og forventinger til kandidatene.

Read More
  • Established Date
    2004