Annet
/

Scandinavian Search Group

Scandinavian Search Group er en del av et frittstående nettverk av executive search selskap med kontor i Norge, Belgia, Nederland og Tyskland. Selskapet har eksistert i Norge siden 1997 og har på denne tiden gjennomført mer enn 1500 ansettelser på leder-, mellomleder- og spesialistnivå i Skandinavia. Alle våre rådgivere er autoriserte til å utføre våre omfattende prosesser. Selskapet er også medlem av NPAworldwide, et executive search nettverk med mer enn 500 medlemmer i alle verdensdeler.

Read More