Annet
/

Karabin AS

Adresse
Øvre Kråkenes 17
Telefon

Karabin er et frittstående konsulentselskap som sikrer resultater gjennom målstyrt prosessforbedring.

Karabin skal skape minst 1 milliard kroner i økonomisk verdi for sine kunder pr år. Dette gjøres gjennom å forbedre kvalitet, fjerne sløsing, redusere ledetider, og etablere prosesskontroll.

Karabin sin gjennomføringsmodell sikrer sammenheng fra idé og ambisjon til realisert gevinst:

1) Strategi: forstå interessenter, sikre forankring, avklare ambisjoner, etablere business case

2) Design: kartlegge nåsituasjon, analysere ytelse og årsakssammenhenger

3) Implementering: endre atferd, ta i bruk ny teknologi

4) Forsterkning: moniterere ytelse, stabilisere prosesser, sikre kontinuerlig forbedring

Gjennomføringsmodellen er utviklet for å gjennomføre forbedringsprosjekter med formål å forbedre ytelse, kundetilfredshet og resultat. Modellen støtter også:

– Prosessutvikling for å oppnå samsvar (compliance) med standarder som ISO og SOX

– Virksomhetsutviking ved hjelp av prosessrammeverk som ITIL og eTOM

– Innføring av forretningsstøtte- og virksomhetsstyringssystemer

– Etablering av mål- og resultatstyring i staten, samt balansert målstyring generelt

Read More
  • Omsetning Privat
    80
  • Omsetning Offentlig
    20