Annet
/
Bergen

Institutt For Medskapende Ledelse

Telefon

IML – Institutt for Medskapende Ledelse AS  er et konsulentselskap som tilbyr prosesskonsultasjonstjenester til private og offentlige virksomheter. IML ønsker å være en samarbeidspartner for organisasjoner og grupper, ledere og medarbeider som søker utvikling og endring.

Vi mener at refleksjon skaper læring, læring skaper utvikling, og utvikling skaper robuste organisasjoner.
Gode organisasjoner skaper et godt samfunn.

Vårt oppdrag er å bidra til at våre oppdragsgivere lykkes. Samtidig skal våre bidrag være til gang for samfunnet vi lever i.  Vi har tre verdier som skal prege oss i alt vi gjør:

•  Raushet
•  Dedikasjon
•  Kvalitet

Vår metode er prosesskonsultasjon og vår utgangspunkt er at
•  eksisterende ressurser er utgangspunktet for utvikling
•  utviklingen fostres av energi, vilje, mot og kunnskap
•  involvering og myndiggjøring er grunnlag for varig endring

Dette er hva vi kaller medskapende. 

Read More