Lobbying
/

Burson-Marsteller

Burson-Marsteller etablerer, skaper, forsterker og forsvarer merkevarer.

Kommunikasjon og merkevarebygging er verktøy for å utvikle og gjennomføre
bedriftens strategi, og er sentrale deler av bedriftens beredskap for å
forstå og bli forstått av omgivelsene. Så vel produkter som virksomheter,
offentlige tjenester og enkeltpersoner er merkevarer som påvirker og påvirkes
av verden omkring. Burson-Marsteller velger riktige kommunikasjons-virkemidler for å posisjonere merkevaren i omgivelsene, slik at oppdragsgiveren kommer i
bedre inngrep mot omgivelsene, får flere kunder, øker omsetningen eller løser
problemer.
Bursom-Marsteller er verdens største kommunikasjonsbyrå, med et internasjonalt nettverk av kontorer i 37 land. I Norge har vi vært en ledende aktør i
kommunikasjonsbransjen siden 1977. Blant kundene våre er mange av landets
mest sentrale og spennende bedrifter, organisasjoner og offentlige instanser.
Noen lager produkter, andre leverer tjenester. Noen arbeider nasjonalt, andre
internasjonalt. Felles for dem er erkjennelsen av at kommunikasjon er et
avgjørende ledelsesverktøy for dem som vil oppnå resultater.

Read More
  • VAT ID
    912782166
  • Established Date
    1990