It-avdelingen skvises

Norske bedrifter bruker stadig mindre av it-ressursene sine på drift og vedlikehold, viser en ny undersøkelse. –

Det er viktig at ledelsen mestrer balansegangen mellom effektivisering og underfinansiering, sier Erlend Kristoffersen i Steria.

Én av tre større norske virksomheter bruker mer enn 60 prosent av sine totale it-ressurser på drift og vedlikehold i 2013, ifølge undersøkelsen ”It-sjefens utfordringer” som Ipsos MMI årlig gjennomfører for it-konsulentselskapet Steria. Det er den laveste andelen siden 2009.

– Mange virksomheter jobber godt og konstruktivt med effektivisering. Samtidig er vedlikehold essensielt for å kunne drive igjennom tilpasninger og transformasjoner på en effektiv måte. En opparbeidet teknologigjeld kan kvele nødvendige omstillinger, sier Erlend Kristoffersen, direktør med ansvar for drift og outsourcing i Steria. Effektivisering og prosessforbedring står på agendaen til 87 prosent større norske virksomheter. Tilslutningen rundt effektivisering er dermed den høyeste i undersøkelsens snart 10 år lange historie.

  – Jo mindre it-ressurser som bindes opp i drift, desto mer er tilgjengelig for andre formål . Dette kan igjen gi sterkere konkurransekraft og økt lønnsomhet. Samtidig er faren til stede for å kutte for mye. Da slutter hjulene å gå rundt, sier Kristoffersen.

Mer business
Han peker på en vedvarende trend de siste årene der it-avdelingen møter strengere krav til forretningsforståelse. I undersøkelsen Ipsos MMI har gjort for Steria svarer 59 prosent av norske it-sjefer at den største utfordringen i 2013 blir å oppfylle krav fra forretningssiden, mot 50 prosent i 2011.

  – Å knytte it-avdelingen tettere opp til de forretningskritiske delene av bedriften kan gi et konkurransefortrinn, men det krever at it-sjefen både har midler og innflytelse. En it-sjef med romslige rammer har bedre forutsetning til å bidra med konstruktiv og fremtidsrettet teknologiske ledelse enn en it-sjef på sparebluss, sier Kristoffersen.

About the author

Related Posts

Legg igjen et svar

Leave a Reply