The Assessment Company - blant de beste

Thes Assessment Company (AC) utmerket seg blant selskapene som var med i Konsulentguidens rapport: Management Consulting 2022.

Det var 29 sentrale aktører med i under undersøkelsen og AC utmerket seg med å være:

  • Nummer 3 på totalinntrykk på innkjøp under 1mill
  • Nummer 4 på sjanse for gjenkjøp
  • Nummer 5 på verdiskapning

Du kan bestille hele rapporten her: https://www.konsulentguiden.no/management/bestill-rapport/

Rapporten ble ferdigstilt i april 2022, og koster nå Kr 3 900.-.