OFFENTLIGE ANBUD Archive HOME > OFFENTLIGE ANBUD

Tilsyn kan hindre anbudsjuks

Ingen har i dag ansvar for å føre tilsyn med offentlige anskaffelser såfremt det ikke kommer en klage. Det taper samfunnet store summer på.

Ingen har i dag ansvar for å føre tilsyn med offentlige anskaffelser såfremt det ikke kommer en klage. Det taper samfunnet store summer på.

Ingen har i dag ansvar for å føre tilsyn med offentlige anskaffelser såfremt det ikke kommer en klage. Det taper samfunnet store summer på.