– Krisen begynte før Korona

Norge var på vei inn i en lavkonjuktur lenge før nedstengingen, sa mener Harald Magnus Andreassen . Han tror ikke alle problemene forsvinner med viruset.

16. juni ble ManpowerGroup Forum for første gang arrangert digitalt. Over 400 personer logget seg på når noen av landets fremste økonomer og næringslivsledere diskuterte hvordan arbeidsmarkedet blir etter koronakrisen.

Først ut på scenen var sjefsøkonom i Sparebank 1 Markets, Harald Magnus Andreassen, som mener nedturen i norsk økonomi begynte lenge før koronasjokket.

– Konjunkturtoppen var passert da koronakrisen traff. Alle indikatorene pekte mot en nedbremsing, sa han.

Ledigheten synker tross pessimisme

ManpowerGroup Forum blir arrangert fire ganger i året, i forbindelse med at ManpowerGroup slipper undersøkelsen Arbeidsmarkedsbarometeret, som måler arbeidsgiveres forventninger for det kommende kvartalet.

Arbeidsmarkedsbarometeret for tredje kvartal viser at arbeidsgiverne forventer at nedbemanningen vil fortsette til høsten. Netto bemanningsutsikter er på – 7 prosent. Dette er andelen som svarte at de forventer oppbemanning minus andelen som forventer nedbemanning.

– I de 17 årene vi har gjennomført undersøkelsen har vi aldri hatt så negative tall i Norge. La oss håpe det blir litt bedre enn arbeidsgiverne spår akkurat nå, sa Maalfrid Brath, konsernsjef i ManpowerGroup Norge, i sin introduksjon.

Andreassen mener at det er gode grunner til å være litt mindre pessimistisk enn undersøkelsen tilsier.

– Vi ser nå at aktiviteten tar seg opp. Ledigheten har falt de siste åtte ukene. Det vil fortsette gjennom sommeren, og kanskje også til høsten, sa han.

Boligmarkedet er jokeren

Samtidig er han bekymret for at krisen har avdekket større utfordringer i norsk økonomi. Investeringsnivået i oljesektoren og fastlandsøkonomien har allerede falt, og undersøkelser tyder på at det kommer til å falle mer. Sjefsøkonomen mener det er systematisk risiko i boligmarkedet, som kan spores tilbake til finanskrisen. Da kuttet myndigheter over hele verden rentene for å redde boligmarkedet.

– Norge var unntaket. Vi fikk lave renter selv om boligmarkedet var bra.

Dermed fortsatte den norske boliggjelden å bygge seg opp, mens gjeld ble tilbakebetalt andre steder.

– Jeg vet ikke hva som vil skje. Men alle andre steder der boligprisene har steget mye, har det gått galt. Boligprisene kan falle kraftig. Jeg er mer bekymret for det enn jeg er for korona, avsluttet Andreassen.

Neste ManpowerGroup Forum avholdes i september, i etterkant av at Arbeidsmarkedsbarometeret for fjerde kvartal blir offentliggjort.

About the author

Related Posts