Hvert år utgir Konsulentguiden analyser av markedet for management Consulting.

Konsulentguiden er en anerkjent og etablert aktør innen konsulentbransjen i Norge, med en historie som strekker seg over mer enn 20 år. Vårt hovedformål er å utarbeide analyser, statistikk og rapporter som gir innsikt i konsulentbransjen.

Konsulentguiden deler hvert år ut Konsulentprisen i samarbeid med Virke. Dette er en anerkjent prisutdeling som anerkjenner og belønner fremragende prestasjoner innen konsulentbransjen. Prisen omfatter ulike kategorier som innovasjon, strategi, bærekraft, digital transformasjon eller andre relevante områder. Gjennom Konsulentprisen blir dyktige konsulentselskaper og deres prestasjoner anerkjent og fremhevet, noe som bidrar til å stimulere sunn konkurranse og fremme høy kvalitet og innovasjon i bransjen.

Konsulentguiden har gjennomført analyser av markedet for kjøp av konsulenttjenester siden 2010. Årets analyser fokuserer spesifikt på tjenesteområder innenfor bærekraft og AI

Her er sammendrag av Rapporten Management Consulting 2023

Årets undersøkelse er foretatt i samarbeid med Norstat og er gjennomført kvantitativt blant konsulentkjøpere i offentlig og privat sektor. Undersøkelsen baserer seg på data samlet inn i perioden 23. mars til 21. april 2023. Respondentene er kontaktet via telefon og e-post, og innsamling av data er foretatt med nettskjema. Totalt antall respondenter for denne undersøkelsen er 760.

Formålet med våre årlige undersøkelsen er å gi både innkjøpere og leverandører et objektivt og nøytralt innblikk i landskapet av tjenesteleverandører innenfor forretningskritiske spørsmål.

Gjennom Konsulentguidens analyser får innkjøpere muligheten til å få en grundig forståelse av det norske markedet for konsulenttjenester. Dette er spesielt verdifullt for organisasjoner og bedrifter som søker ekstern ekspertise og rådgivning innen områder som er avgjørende for deres virksomhet. Ved å ha tilgang til en slik analyse kan innkjøpere danne seg et helhetlig bilde av markedet.

For leverandørene av konsulenttjenester gir Konsulentguiden en plattform for å bli synlige og presentere seg for potensielle kunder. Analyseresultatene kan hjelpe leverandører med å skille seg ut i markedet og fremheve deres spesifikke ekspertise og styrker. Ved å være inkludert i Konsulentguiden kan leverandører vise at de er en pålitelig og troverdig aktør i bransjen.

Det nøytrale perspektivet som Konsulentguiden tar sikter på å gi både innkjøpere og leverandører objektive og upartiske vurderinger av markedet. Dette kan være spesielt verdifullt for innkjøpere som ønsker å ta informerte beslutninger basert på pålitelig informasjon og sammenligninger mellom ulike leverandører.

Samlet sett spiller Konsulentguiden en viktig rolle i å legge til rette for transparens og informasjonsdeling i markedet for konsulenttjenester. Ved å gi et nøytralt innblikk i leverandørlandskapet hjelper de innkjøpere med å ta informerte beslutninger og gir leverandører muligheten til å presentere seg på en pålitelig og objektiv måte..