Vil skape it-revolusjon

Til tross for en nasjonal satsing for å øke bruken av IKT i undervisningen, ligner en forelesning anno 2012 mistenkelig på en forelesning fra 1970.

Hvorfor brukes teknologi knapt i undervisningen ved norske universiteter og høyskoler. Programvareselskapet Preseria skal finne svaret ved hjelp av en helt ny innovasjonsmetode.

Til tross for en nasjonal satsing for å øke bruken av IKT i undervisningen, ligner en forelesning anno 2012 mistenkelig på en forelesning fra 1970. Nå har Preseria fått 190 000 kroner fra Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) til å gå i gang med en idéfase. Målet er å skape et presentasjonsverktøy for undervisning i fremtidens forelesningssaler – et verktøy som må være så godt utformet at forelesere faktisk ønsker å ta det i bruk.

– DIP er et unikt program i europeisk sammenheng, og appellerer til bedrifter og organisasjoner som har vilje til gjennomgripende endring. Ved å bruke designmetodikk som innovasjonsverktøy kan vi utfordre etablerte sannheter og oppnå reell nyskapning. Først da får vi radikalt bedre produkter og tjenester, og ikke bare finpussede versjoner av tidligere utgaver, sier Skule Storheill, innovasjonsdirektør og DIP-ansvarlig i Norsk Designråd.

Sju DIP-millioner til innovasjon

På landsbasis deles det i år ut over sju millioner kroner til alt fra offshoreindustri og helse til utdanningsprosjekter og skofabrikanter. I løpet av de fire årene programmet har eksistert har 69 prosjekter fått totalt 25 millioner kroner i starthjelp gjennom DIP. Pengene støtter idéfasen og sørger for at designdrevet innovasjonsmetodikk går som en rød tråd gjennom hele prosjektet.

Her er alle årets DIP-mottakere: http://www.norskdesign.no/nyheter/syv-dip-millioner-til-nye-16-ideer-article23020-8849.html

 

 

Dette er DIP:

* Regjeringen har siden 2009 gitt øremerkede midler til et innovasjonsprogram, for å stimulere til kompetanseoppbygging og investeringer i idéfasen.

* Siden første utdeling i 2009 har hele 479 virksomheter fra 90 bransjer søkt om til sammen 220 millioner kroner i innovasjonsstøtte.

* I løpet av fire år er det delt ut 25 millioner kroner til i alt 69 prosjekter.

* Rundt 40% av prosjektene har fokus på innovasjon av tjenester, mens de øvrige omfatter produkt, forretningsmodell og organisasjonsutvikling.

* DIP finansierer og igangsetter pilotprosjekter (Design Pilot) hos etablerte bedrifter og offentlige foretak. Hensikten er å teste ut helt nye innovasjonsverktøy som kan gi økt konkurransekraft og enda større brukertilfredshet.

* Programmet har som formål å øke innovasjonsgraden i norske bedrifter og offentlige foretak.

* Norsk Designråd leder programmet i samarbeid med Norges forskningsråd og Innovasjon Norge.

* Mer informasjon om DIP her: http://www.norskdesign.no/dip

About the author

Related Posts

Legg igjen et svar

Leave a Reply