Trender 2018

Disse IT-trendene vil norske konsulentkjøpere ha, viser ny undersøkelse fra Konsulentguiden.

 

 

I en undersøkelse foretatt blant nærmere 1000 konsulenttkjøpere innenfor IT, viser det seg at  mange av de globale IT-trendene er svært aktuelle for norske virksomheter:

På spørsmål om hvilke tjenester norske konsulentkjøpere anså som viktige for sin virksomhet, svarte kundene at kjøp av konsulenttjenester innfor Cloud, Big Data og Analytics er mest relevant i 2018

 

Konsulentguiden har kartlagt hvor viktige følgende 11 trender er for norske konsulentkjøpere:

 • Analytics
 • Artificial Intelligence
 • Big Data
 • Cloud
 • Blockchain
 • Internet og things
 • Mobilutvikling
 • Off-/ nearshoring
 • Robotisering/ automatisering
 • Sosiale medier
 • VR/ Mixed reality

I både offentlig og privat sektor er trendene Big data og Cloud ansett som viktige. I tillegg er Analytics en viktig trend i privat sektor, mens innen det offentlige er robotisering/ automatisering svært aktuelt. Dette er de samme trendene som vi også fant på topp i fjorårets undersøkelse.

Cloud er særlig aktuelt for virksomheter opp til 1.000 ansatte, men for de større virksomhetene er robotisering og automatisering den viktigste trenden.

Det er interessant å se at Blochain – som er en relativt ny trend, allerede er nr 4 på listen over hva respondentene mener er svært relevant for norske virksomheter i 2018

Den trenden som er minst aktuell for øyeblikket er VR/ Mixed reality; men jo større virksomheten er – desto mer aktuell er også denne trenden.

Les mer om aktuelle trender her:

Artifical Intelligence

Blockchain

About the author

Related Posts

Legg igjen et svar

Leave a Reply