Tide Buss vant Mulighetsprisen 2023

Adm. direktør i Bergen Næringsråd Monica Mæland, byrådsleder Rune Bakervik, direktør for Menneske og Kultur i Tide, Janicke Stople, partner i Deloitte, Unni-Renate Moe,og leder av Ekspertgruppe Mangfold og inkludering i Bergen Næringsråd Vasan Singaravel. Foto: Tove-Lise Mosestad

For Tide Buss er mangfold helt avgjørende for at selskapet skal være i stand til å rekruttere nok arbeidskraft og oppfylle sitt samfunnsoppdrag.

Mulighetsprisen deles i år ut for andre gang, og er et samarbeid mellom Bergen Næringsråd og Deloitte.
Tide Buss har et stort mangfold blant sine ansatte knyttet både til alder, funksjonsevne, etnisitet, bakgrunn og kjønn. Tide Buss har bidratt til å redusere utenforskap i samfunnet, og har samtidig styrket lønnsomheten i egen bedrift. Selskapet har en tradisjonsrik historie i Bergen og omegn og utmerker seg som en viktig samfunnsaktør. Mangfold og inkludering er sterkt forankret i virksomhetens toppledelse, og gir positive ringvirkninger i hele virksomheten.

– Det er veldig kjekt å få annerkjennelse for noe vi tar som en selvfølge. Om du er ung eller 70+, og uansett hvor du kommer fra har du en plass hos oss, sa en stolt Janicke Stople da hun mottok prisen.

Utenforskap er en av våre største samfunnsutfordringer. Belastningen er stor for mennesker som står utenfor utdanning- og arbeidsliv, og det koster samfunnet store summer hvert år. Å bekjempe utenforskap er et felles ansvar. Derfor er det grunnleggende at alle deler av samfunnet er med på et fellesløft – både privat næringsliv, det offentlige og organisasjoner.

– I tillegg til at mangfold og inkludering er viktig for samfunnet generelt sett, viser utallige rapporter at mangfold og inkludering også er nøkkelen til innovasjon og økt lønnsomhet. Jeg er imponert over virksomhetene som er nominert til Mulighetsprisen og hvordan de har bidratt til å øke mangfoldet samt redusere utenforskap i samfunnet, sier Unni-Renate Moe, partner i Deloitte.

Adm. direktør i Bergen Næringsråd Monica Mæland, byrådsleder Rune Bakervik, direktør for Menneske og Kultur i Tide, Janicke Stople, partner i Deloitte, Unni-Renate Moe,og leder av Ekspertgruppe Mangfold og inkludering i Bergen Næringsråd Vasan Singaravel. Foto: Tove-Lise Mosestad

Med Mulighetsprisen ønsker vi å løfte frem bedrifter som gir mennesker i utenforskap en mulighet til å delta i et arbeidsfellesskap, og som ser muligheter der hvor andre har sett utfordringer. Det kreves av vinneren av prisen at bedriften har satt mangfold og inkludering på dagsorden på en positiv måte. Vinneren må ha bidratt utover det som kan forventes og har igjennom sitt spesielle engasjement bidratt til å bedre forholdene for personer som står i risiko for å falle utenfor det ordinære arbeidslivet. Vinner av Mulighetsprisen i 2023, Tide Buss, tilfredsstiller samtlige kriterier.

About the author

Related Posts