Teknologi i kampen mot fordommer

Hvordan kan mennesker og teknologi sammen rekruttere mangfold?

Flere selskaper tar nå i bruk kunstig intelligens (AI) i rekrutteringen av mangfold. De tar bort alder, kjønn og utdanningsbakgrunn på CV-ene de mottar.

– Tanken med å eliminere bort slike opplysninger er å gi mangfold større sjanse for innpass. Dette kan fungere bra for enkelte selskap. I Deloitte har vi valgt en annen tilnærming, da vi mener «annerledeshet» bør være en bonus og ha en tilleggsverdi. Hvordan skal vi klare å rekruttere mangfold, hvis vi ikke ser det? Vi er nødt til å finne en balanse der mennesker, AI og data sammen kan spille hverandre gode. Spørsmålet er ikke om teknologi skal få ta del i rekruttering av mangfold, men hvordan, sier May Christensen i Talent Acquisition i Deloitte.

May Christensen i Talent Acquisition i Deloitte.

– Mangfold gir beviselig et konkurransefortrinn. Ulike bakgrunner gir dypere innsikt og bredere beslutningsgrunnlag, så vel som å fremme nytenkning og mobilisere medarbeideres potensiale. Som samfunnsaktør, arbeidsgiver og tjenesteleverandør har Deloitte, i likhet med andre store selskaper, et ansvar for å øke mangfold og inkludering i samfunnet, sier Christensen.

– Vi er avhengig av ha ulike erfaringsbakgrunner, for å best levere på oppdrag tilknyttet viktige samfunnsutfordringer. Arbeidet for mangfold starter i utarbeidelsen av stillingsannonser. Ved bruk av teknologi kan vi kvalitetssikre stillingsannonser, med verktøy som presenterer kjønnsnøytralt språk. Ord som ambisiøs, konkurransedyktig, selvstendig og fremoverlent markeres som ikke-nøytrale, da de beviselig vekker maskuline assosiasjoner. Det er ikke bare de som screener søknadene som ubevisst ser for seg en mann, men søkerne gjør det samme. Dette er såkalt self-ascribed lack of fit, som kan medføre en skjev søkermasse, sier Christensen.

Tester nøytraliserer forutinntatthet
Evne- og personlighetstester er også å anse som en ressurs i rekruttering av mangfold, da disse tar i bruk det nyeste innen teknologi på en reliabel og desentralisert måte.

– Vi vet at resultatene på slike tester har høyere prediktiv validitet enn eksempelvis skolekarakterer. Bruken kan bidra til at søkere med annen bakgrunn enn tradisjonelt rekruttert får en plass. Ved å benytte teknologi i bruken av personlighetstester, kan AI kan gi matchscorer basert på kravspesifikasjoner, målt opp mot kandidatenes normerte selvbeskrivelser av yrkesrelatert atferd. Da gjør teknologien jobben med å vurdere hvorvidt kandidaten matcher den utlyste rollen, helt uavhengig av våre potensielt forutinntatte preferanser for hvem som bør fylle den. Det blir så klart en helthetsvurdering, der personlighetstest kun er et av hjelpemidlene, men testene bistår til at vi kan lene oss på gode og objektive vurderinger.

About the author

Related Posts