Studenter lager sin egen sommerjobb

Det studentdrevende konsulentselskapet StudConsult AS ønsker å vise sitt fulle arbeids- og kapabilitetspotensiale innen konsulentyrket. Derfor satser de stort og tilrettelegger sin egen sommerjobb sommeren 2013.

StudConsult AS er et studentdrevet aksjeselskap av og for studenter ved Handelshøyskolen BI. Hovedmålet er å gi studenter med interesse for konsulentbransjen erfaring parallelt med studiene. Samtidig skaper dette mulighet til verdifull nettverksbygging i næringslivet. Per i dag har StudConsult 30 ansatte, med en god blanding av både bachelor- og masterstudenter.

Stort engasjement

Ved vanlig praksis jobber de ansatte på deltid ved siden av heltidsstudier på Handelshøyskolen BI, der arbeidsperioden deles inn i et høst- og vårsemester. I år introduseres det en heltids sommerperiode som et tiltak for å realisere det økte ambisjonsnivået i selskapet, samt tilfredstillelse av behov i markedet. ”Dersom det er behov for hjelp eller assistanse, eventuelt om en har lyst på mer fri er vi åpne for mer arbeid” forteller salgsleder Eirik Stensrud.

Ideen spiret med grunnlag i de ansattes ønske etter å drive konsulentvirksomheten påfulltid. Konsulentene har troen på ”Learning by doing” og ville derfor benytte sommeren til å dyrke sine interesser og kapabiliteter. Mens andre nyter sol, sommer og fri tilbringer 6 heltidsansatte hos StudConsult sommertiden på prosjekter innen selskapets sterkeste sider som marked, organisasjon og strategi.

”Vi lager vår egen sommerjobb”

Ideen om sommerjobbing ble satt på agendaen allerede i fjor da to av konsulentene, Anders Lima Bjølgerud og Janeed Mohammad Azeem, benyttet fjorårets sommer på et pilotprosjekt for å avdekke sommerperiodens behov og etterspørsel etter studentkonsulenter.

-Pilotprosjektet var en suksess. Vi oppdaget at det var stor etterspørsel og behov på markedet etter oss, forteller rådgiver Azeem. I en periode på 2. måneder klarte konsulentene å dra inntekter til godt over 250 000 kr.

Høye forventninger

I år tøyes grensene og sommerens fulltidsansatte får kjenne på følelsen av å jobbesom en konsulent i en hektisk hverdag. Det vil også være større rom for utforming av egen hverdag ettersom konsulentene står fritt til selektering av prosjekter.

-Det er ekstra gøy å kunne ha større handlingsrom til å jobbe på de prosjekter man har genuin interesse for, meddeler Sehrish Shirazi. StudConsult har troen på at sommerprosjektet vil bli en større suksess enn fjorårets pilotprosjekt. Ledelsen mener at forlenget arbeidstid vil gi større læringsutbytte for de ansatte.

Tross alt er dette et tiltak med bakgrunn i etterspørsel både internt og eksternt.

-Vi satser stort i år og ønsker å implementere en slik praksis i tiden fremover. Vi har

store forventninger til oss selv og gleder oss til å sette i gang for fult, forteller

salgsleder Stensrud.

About the author

Related Posts

Legg igjen et svar

Leave a Reply