Studenkonsulent konferansen på BI

Studentene er ekstraordinære; fordi de må bevise noe, sier Krister Neverdal daglig leder Studconsult.

 

Av: Lars Rommen/  Konsulentguiden

BI og Studconsult avholdt 18 oktober Studenkonsulentkonferansen for første gang. Deltagere fra Studconsult fra BI, Junior Consulting fra NTNU, HandelsConsulting fra Handelshøyskolen Gøteborg og Kunnandi fra  Høyskolen i Buskerud, samt Deloitte Advisory.

Målet med konferansen var nettverksbygging og kunnskapsdeling  mellom studentkonsulentselskapene.

-Med dette ønsker vi å få læring gjennom nettverksbygging med søsterselskaper og studenter som har genuin fellesinteresse. Vi initierte derfor til en større og bredere plattform for kunnskapsdeling, sier markedsansvarlig Sehrish Shirazi i Studconsult.

Nettverksbygging

Daglig leder ved Studconsult Krister Neverdal sier at SKK er også et ypperlig sted å knytte nye kontakter ;

-Jeg tror at et kjennetegn ved alle studentene som deltok på dagens arrangement er at de er blant de beste på sine studier. Alle studentkonsulentselskapene har tøffe rekrutteringsprosesser der bare de aller beste kandidatene får innpass. Det er også en gruppe studenter med høye ambisjoner. Derfor blir man lett inspirert av hverandre til å yte enda mer. Dette er en gruppe mennesker som det vil være svært nyttig å ha i sitt nettverk, både under studenttilværelsen, og senere i næringslivssammenheng.

Nestleder og økonomiansvarlig i Studconsult Thomas David Lee fremhever arrangementet som vellykket i forhold til nettverksbygging og intern og ekstern drift av studenkonsulentselskaper.

Erfaring fra studenkonsulentjobbing

Nestleder Lee sier at jobben som studentkonsulent er en unik mulighet til å ta et steg inn mot næringslivet.

Lee fremhever at oppdragene de får i næringslivet gir erfaring i å bruke teoriene de lærer på skolen i det virkelige liv. Han fremholder også at mange av de tidligere studenkonsulentene har gått ut i sine drømmejobber.

Ute i oppdrag er Lee overasket over forskjellige strukturer mellom ulike bedrifter med nokså lik forretningside, spesielt i forhold til bedriftsstørrelse, antall ansatte og geografisk område.

Marte Hauge Vikan HR-konsulent var med og representerte konsulenthuset Deloitte  på konferansen. Hun sier det er interessant å lytte til studenter som har prøvd seg som konsulent. Deloitte ser med interesse på hva studenkonsulentene mener om Deloittes tanker om bransjen og hvordan den kommer til å utvikle seg i årene fremover. Vikan håper også studentene satt pris på å høre om hvordan Deloitte arbeider, og hva som vi være de viktigste utviklingstrekkene. Det er ingen tvil om at disse møtene også fungerer som rekrutteringsarenaer, både for oss og for studentene.

About the author

Related Posts

Legg igjen et svar

Leave a Reply