Stille vekst i coaching

Det har vært stille rundt coachingbransjen de siste årene, men fersk internasjonal studie viser til fortsatt vekst.

I følge ny global undersøkelse 2016 ICF Global Coaching Study, foretatt PricewaterhouseCoopers på vegne av ICF tar stadig flere i bruk coaching som verktøy i tillegg til at bransjen har fortsatt å vokse.

I undersøkelsen som er foretatt i 137 land, med totalt 15 380 respondenter, kommer det frem at det bransjen består av 53 000 profesjonelle coacher totalt, 35 prosent av disse praktiserer i Vest-Europa.

Hvem er de?

Hovedvekten av profesjonelle coacher er over 50 år, og 67 prosent av disse er kvinner, med en gjennomsnittlig inntekt på 464.000 pr år.

Totalt er det globale markedet estimert til 2.356 milliarder dollar pr år. Undersøkelsen indikerer at bransjen er i vekst.

89 prosent av coachene har tatt utdanningen som er sertifisert gjennom et proffesjonelt program, mens 9 prosent har tatt utdanning gjennom universitet eller høyskole.

Majoriteten av klientene er ledere eller toppledere, med en svak overvekt av kvinner. (54 prosent). En overvekt av klientene er har blitt sponset av bedriften de jobber for.

60 prosent av klientene er under 45 år, mens gruppen over 45 år tenderer til å bli økende.

Trenden fremover

Det største hinderet for fortsatt vest i coachingbransjen ser ut til å være selvlærte coacher uten trening eller utdanning. Men respondentene tror på fortsatt vekst grunnet høyere bevissthet rundt de positive konsekvensene av coaching

About the author

Related Posts

Legg igjen et svar

Leave a Reply