Slik unngår du gründerfellene

Kun 30 prosent av nystartede foretak overlever de fem første årene, viser tall fra SSB. Dårlige forretningsplaner og manglende innkrevingsrutiner er noe av årsaken.

– Det finnes en rekke feller å gå i som gründer. For å unngå disse må du planlegge godt. Lag en god forretningsplan – den legger grunnlaget for senere forhandlinger med investorer og låneinstitusjoner, og utgjør et viktig styringsdokument i oppstartsfasen, råder advokat Christian Engelstad i Brækhus Dege. Advokatfirmaet gir gratis førstegangskonsultasjon til gründere.

For dårlige rutiner

Bare 30 prosent av nystartede bedrifter, og 47 prosent av aksjeselskaper, overlever de første fem årene, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) fra i fjor høst. Engelstad forteller at mange selskaper går under på grunn av for dårlige fakturerings- og innkrevingsrutiner.

– Som gründer må du kjenne dine styrker og svakheter. Søk råd der du har dine svake sider, det være seg regnskapsfører, advokat eller teknisk kompetanse, råder han.

Nettopp det har brødrene Arild (25) og Stian (30) Grepstad gjort. Sommeren 2012 startet de opp bedriften Testerne AS. Da hadde de to brødrene allerede dannet et enkeltmannsforetak ved siden av jobb og studier for å se om de kunne legge grunnlaget for videre gründervirksomhet.

– Vi tenkte nøye gjennom hvorvidt vi hadde kapasitet og ressurser til dette. Som gründer må du jobbe hardt, bygge opp en sterk kapital til å begynne med og opptre seriøst overfor alle parter, forteller Arild Grepstad.

– Ta en ekstrajobb

Også advokat Engelstad råder gründerspirer til å ta ekstraarbeid ved siden av i en oppstartsfase. Han har selv erfaring som gründer, og understreker at det kreves mye tålmodighet og pågangsmot for å lykkes.

– Vis omverdenen at du har tro på ditt produkt. I våre gratiskonsultasjoner vektlegger vi en åpen og ærlig dialog med gründerne om virksomhetens styrker og svakheter. Det er jo ikke vi som skal overbevises. Utad er det lurt å ha en uredd holdning ovenfor investorer og andre samarbeidspartnere.

Aksjonæravtaler

Etableres selskapet med to gründere, avtales ofte et 50/50 eierskap – men det vil ved uenighet fort gi en fastlåst situasjon. Dette er det viktig å tenke igjennom på forhånd, sier Engelstad. Gjennom aksjonæravtaler kan denne type fastlåste situasjoner avhjelpes.

Formell utdannelse er ingen garanti

Engelstad påpeker at det finnes mange eksempler på vellykkede gründere uten formell utdannelse.

– Av og til ser vi at gründere med høy utdannelse kan ha en tendens til å overanalysere, og samtidig være i overkant risikoaverse. I noen tilfeller er dette bra, mens i andre kan dette være en hemsko for videre utvikling.

Dropp fancy kontorlokaler

Brødrene Grepstad i Testerne AS får i dag bistand fra Brækhus Dege med kommersielle avtaler, samt juridisk rådgivning i spørsmål om moms og skatt.

– Vi er veldig opptatt av å gjøre alt riktig, slik at det ikke bli noe kluss. Å få driften til å gå rundt er noe av det vanskeligste i begynnelsen. Som gründer trenger du ikke slå på stortromma med de fineste lokalene, men heller investere pengene i noe som gir kapital rett inn i selskapet. Evnen til å skape relasjoner, å formidle det du driver med og skape noe det blir vekst av er de tre viktigste kriteriene for suksess, mener Arild Grepstad.

About the author

Related Posts

Legg igjen et svar

Leave a Reply